Mobila och Globala kontoinställningar

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Avancerade inställningar ger dig möjlighet att bättre konfigurera och optimera din Quinyx-inställning. Under Kontoinställningar > Avancerade inställningar kan du nu konfigurera följande:

Mobilkontoinställningar

Mobilkontoinställningar

Vad det gör

Färdigheter i schema

Konfigurera om en användare i mobilappen kan välja om de vill att alla tillgängliga skift ska vara synliga för deras anställda eller om de bara vill att tillgängliga skift ska vara synliga för användaren om de har rätt färdigheter.

Extern webbplats

Denna funktion gör det möjligt att ställa in en länk till en extern webbplats som kommer att visas i mobilappens översikt som en banner.

För att definiera en extern länk i applikationen bör Visa konfiguration för extern webbplats på mobil enhet" vara aktiverat i Quinyx back office.

Den externa webbplatsen är inte obligatorisk.

Globala kontoinställningar

Globala kontoinställningar

Vad det gör

Oauth-tokeninställningar

Som standard loggas en användare automatiskt ut från mobilapparna om de är inaktiva i mer än 30 dagar. Med Oauth-tokeninställningarna kan du konfigurera antalet dagar baserat på din organisations behov.

Observera att detta inte gäller om användaren använder single sign-on (SSO).

Avsändare för utgående e-post

Ger användaren möjlighet att definiera standardavsändaren för utgående e-post för kommunikation vid behov. Vid konfigurering kan användaren antingen välja att använda standard-e-posten (no-reply quinyx.com) eller lägga till en anpassad e-postadress.

Radering av utgångna anställda

Raderar anställda automatiskt efter det konfigurerade antalet dagar (antal dagar efter anställningsavtalets slutdatum). Raderingen är permanent och kan inte ångras. Du kan konfigurera denna inställning på två sätt:

  • Behåll för alltid: Dem utgångna anställdas data kommer att behållas för alltid
  • Behåll tillsvidare: Dem utgångna anställdas data kommer att raderas efter ett specifikt antal dagar
Observera att radering av utgångna anställda körs varje natt.

Tidig anställningsåtkomst

Aktiverar Tidig anställningsåtkomst på en global nivå. Denna inställning är inaktiverad som standard, men användaren kan aktivera den, vilket innebär att:

  • Om det är inaktiverat - Tidig anställningsåtkomst är dold i GUI:et från de tre kontaktpunkterna(skapa anställd, redigera anställd, och under Roller > Anställda)
  • Om det är aktiverat - Tidig anställningsåtkomst är synligt i GUI:et från de tre ovanstående kontaktpunkterna, och en användare kan lägga till dem som de tycker passar;


Fick du hjälp?