Mobil - Chefsfunktioner

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Det finns ingen egen app som chef, utan som chef loggar du in i samma app, men har mer funktionalitet. Du kan under Chefsfliken hantera skiftbokningar och frånvaroansökningar. Du kan också i schemavyn lägga till, ta bort och ändra skift i schemat.

Chefsfliken

Skiftbokningsansökningar

De skiftbokningsförfrågningar du ser i chefsfliken styrs av logiken som förklaras här.

 1. Välj Chef ifrån sidomenyn.
 2. Klicka på skiftbokningen för att se detaljer kring önskad skiftbokning. Ett utropstecken indikerar att du kommer att bryta mot medarbetarens avtal genom att ge dem detta skift. 
 3. Du kan se vilka regler som bryts om skiftbokningen godkänns.
 4. Skriv en kommentar(valfritt) och välj Neka eller Godkänn.

Efter att du har hanterat skiftbokningen försvinner den från vyn.

 Med version 3.11 stöder vi inte längre skiftbytesgodkännanden på fliken Chef i mobilappen. Gå till web.quinyx.com Schema > Aviseringar för att godkänna förfrågningar om skiftbyte. Du kan också godkänna skiftbytesförfrågningar från web.quinyx.com på din smartphone.

Frånvaroansökningar

De frånvaroansökningar som syns i chefsfliken styrs av den nya notifikationslogiken som förklaras här.

 1. Välj Chef ifrån sidomenyn.
 2. Klicka på frånvaroansökningen under Frånvaroansökningar för att se detaljer king förfrågan och för att kunna hantera den.
 3. Tidsperiod och schemalagda skift under perioden visas och du kan ändra alla skift samtidigt eller en i taget. 
  Tips: Välj Time Trackers ikonen uppe till höger för att se hur många semesterdagar medarbetaren har kvar innan du godkänner en semesteransökan. Detta förutsätter att er organisation använder denna funktionalitet. 
 4. Skriv en kommentar (valfritt) och välj Neka du vill neka ansökan.
 5. Annars välj skift per skift vad som ska hända med skiften innan frånvaron godkänns.
 6. Om du väljer den gula bollen där det står Lediggör, kommer det upp fler alternativ. 
  • Välj lediggör om du inte vet vem som kommer att ersätta medarbetaren då denne är ledig.
  • Välj ta bort om passet inte behöver ersättas.
  • Välj omtilldela om du redan vet vilken kollega som ska ta passet istället.
  • Välj behåll om medarbetaren just denna dag i önskad period inte får ta ledigt.
 7. När du har gjort alla val skriv en kommentar(valfritt) och välj Neka eller Godkänn.

Efter att du har hanterat frånvaroansökningen försvinner den från vyn.

Schemavyn för chefer

Schemläggning - Lägg till, ändra, ta bort skift

 1. Välj + (iOS) eller de tre prickarna i det övre högra hörnet (Android) för att lägga till ett nytt skift. 
 2. Välj ett existerande skift för att Ändra eller Ta bort. 


Fick du hjälp?