Rastberäkningsregler

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Under rastberäkningsregler kan du definiera hur lång tid som måste arbetas innan en anställd ska ha en rast, hur lång raste ska vara, vid vilken tidpunkt i skiftet den ska planeras,  och veckodagen där denna regel gäller. Du kan använda rastberäkningsregler för skift i schemat och på skift i grundscheman. Klicka på ikonen med två pilar för att tillämpa rastberäkningsregler på en skift:

Du hittar rastberäkningsregler under både kontoinställningar och gruppinställningar (endast på enhetsnivå).

Regler som skapas under kontoinställningar delas till alla enheter inom organisationen och regler skapade under gruppinställningar kommer att vara lokala och endast tillgängliga för den gruppen (enhet) där de skapas. När du tittar på beräkningsregler för raster under gruppinställningar ser du en delad etikett bredvid regeln om den är ärvd från kontoinställningarna:

  • Skiftlängd: Ange skiftets längd.
  • Rast: Ange längden på rasten (i minuter).
  • Applicera enbart för specifik veckodag: välj om regeln gäller alla dagar eller en specifik veckodag.
  • Visa raster: Du kan avmarkera Visa raster om det schemalagda avbrottet inte behöver visas i mobilappen. Det är användbart om personalen kan ta sin rast när de har tid snarare än vid en fast tid.
  • Förläggning av rester: Början, mitten, slut, efter.
  • Antal raster: Ange antalet raster under en skift.


Fick du hjälp?