Samarbetsgrupper FAQ

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Nedan hittar du ytterligare information om hur du effektivt hanterar dina samarbetsgrupper , såsom en genomgång av valideringarna och några vanliga frågor och svar/felsökning.

Observera dock att det mesta av logiken kring behörigheter inte är unik för samarbetsgrupperna, vilket följer samma logik som alla/ allt som använder AIO-plattformen.

F: Vad gäller kring valideringar för samarbetsgrupper?

S: När du konfigurerar dina samarbetsgrupper finns det några begränsningar/valideringar att vara medveten om:

Konfiguration

Obligatorisk (Ja/Valfri)

Valideringar

Gruppnamn

Ja

 • Obligatoriskt fält
 • Maximalt 64 tecken.
 • Kan använda samma namn som befintliga samarbetsgrupper.

Etikett

Ja

 • Obligatoriskt fält; en etikett per samarbetsgrupp.
 • Kan använda samma etikett över flera samarbetsgrupper.

Associerade grupper

Valfri

 • Du kan endast koppla en associerad grupp till en samarbetsgrupp inom en hierarki.
 • Du kan dock associera samma grupp till en samarbetsgrupp i en annan hierarki.

Associerade anställda

Valfritt

 • Du kan endast koppla en anställd till en samarbetsgrupp inom en hierarki.
 • Du kan dock koppla samma anställd till en samarbetsgrupp i en annan hierarki.

Under-samarbetsgrupper

Valfritt

 • Maximalt 64 tecken.
 • Kan använda samma namn som befintliga samarbetsgrupper.

Domo inbäddat ID

Valfritt

 • Måste vara 5 tecken.
 • Stödjer inte specialtecken.
 • Måste vara alfanumerisk.
 • ID:et är skiftlägeskänsligt
 • Samma Domo Embed ID kan användas användas över flera grupper.

Q: Vem kan skapa en samarbetsgrupp?

A: Användare måste tilldelas följande roller och behörigheter i WFM för att konfigurera samarbetsgrupper för sin organisation:

 • Alla roller på konto/domännivå.
 • Kontoinställningar: Skrivbehörighet.
 • Uppgiftshantering: Läsbehörighet.

För förstagångsanvändare måste Frontline Portal-modulen också aktiveras under Kontoinställningar > Åtkomsträttigheter > Moduler > Frontline Portal.

Vänligen notera att aktivering av moduler endast är tillgängligt för Quinyx-experter. För att aktivera denna modul, kontakta din Quinyx-representant eller vårt supportteam.
Q: Varför kollapsar min grupp hela tiden?

A: Varje gång du lägger till eller tar bort en ny undergrupp för samarbete kommer hela trädet att "snäppa tillbaka" till sitt standardläge, d.v.s. dess oexpanderade läge.

Bilden ovan visar det expanderade läget för samarbetsgruppen.

Bilden ovan visar det standardkollapsade läget för samarbetsgruppen.

Även om vi förstår hur detta kan orsaka förvirring, är det för närvarande nödvändigt att trädet kollapsar för att säkerställa god prestanda med hur vi laddar samarbetsgrupperna. Vi kommer att övervaka detta framöver, och alla åsikter är välkomna.

Q: Ska jag skapa flera hierarkier? I så fall, vilken används på FLP-sidan?

A: Även om det tekniskt sett är möjligt att skapa flera hierarkier för samarbetsgrupper (med flera rot-/föräldragrupper), skiljer Frontline Portal för närvarande inte mellan dem. Det innebär att om du har skapat 10 hierarkier med 10 rotgrupper kan FLP inte tolka vilken som är den "enda sanningen" mellan de olika hierarkierna, och vilken den ska läsa från(för att någon ska kunna dela efter grupp typ). Eftersom FLP inte kan bestämma vilken hierarki som ska användas, kommer den helt enkelt inte att använda någon, och det kommer att verka vara trasigt.

Detta är en känd begränsning med den första versionen av samarbetsgrupper och tills en lösning är på plats, är det viktigt att du enligt våra "avsedda arbetssätt" instruerar användare att endast skapa en hierarki med endast en rot/föräldragrupp, tills vi kan (förhoppningsvis snabbt) komma med en lösning för detta.

Q: Vad händer om jag redan har skapat en organisationshierarki som fungerar för mig? Behöver jag skapa om den och kartlägga den 1:1 i samarbetsgrupper?

A: Tyvärr är det korta svaret ja.

Även om det är ett nischat användarfall, om du vill använda FLP och WFM i AIO-miljön så måste du återskapa din konfiguration i samarbetsgrupper här också, för att korrekt konfigurera din organisation med hjälp av dessa samarbetsgrupper (även om det är en 1:1-konfiguration).

På kort sikt är vi medvetna om att detta kan orsaka viss frustration. Vi strävar efter att hitta ett sätt att förbättra detta på sikt för att möjliggöra en mer sömlös hantering mellan de två. Men för närvarande, för att hålla det enkelt och flexibelt, hanteras båda oberoende av varandra.

Q: Som en fristående FLP-användare, vad innebär samarbetsgrupper när det gäller att distribuera resurser?

A: Ytterligare information om "hur man distribuerar innehåll i FLP-portalen" finns här. Observera att detta initiativ för Samarbetsgrupper inte egentligen förändrar något från användarperspektivet; det ger bara ytterligare flexibilitet i hur en användare kan skapa och hantera sina Samarbetsgrupp-hierarkier.


Fick du hjälp?