Avtal - E-signering

Uppdaterad av Daniel Sjögren

E-signatur för avtal är en tilläggstjänst i Quinyx. Anställningsavtal kan skapas, undertecknas och distribueras digitalt via Quinyx, genom att mallar som populeras med information från Quinyx skapas.

Du kan ställa in e-signering i kontoinställningar > Avtal > Mallar. I avsnittet E-signering i avtalsmallen kan du konfigurera undertecknare för att underteckna ett anställningsavtal. Klicka på Lägg till för att lägga till ytterligare en undertecknare i avtalet:

Lägg till undertecknarna som kommer att underteckna avtalet. Markera kryssrutan Undertecknande om den anställde är skyldig att underteckna avtalet. Alla personer som läggs till men inte kryssas av som undertecknare informeras om kontraktet men behöver inte underteckna det.

Valbara positioner är:

  • Anställd : Anställd kopplad till det valda avtalet.
  • Inloggad manager : Den chef som är inloggad.
  • Förmyndare : Fält från medarbetaruppgifter. Måste anges om det väljs.
  • Enhetsansvarig : Chefen som är inställd på enhetskortet.
  • Specificerad e-post : Alla e-postadresser och den behöver inte vara unik.
  • Distriktschef : Chef för det distrikt/region som den anställde arbetar i.
Du kan välja så många undertecknare som du vill, och du kan också lägga till e-postadresser för, till exempel, en framtida anställd eller andra utanför din organisation.

När du är klar med att skapa undertecknarna för avtalet visas en grön bock bredvid de positioner som är avsedda att underteckna.

Du kan koppla ett eller flera anställningsavtal, som måste vara i PDF-format, till avtalsmallen.

Hänvisa till E-signering för mer information om hur du konfigurerar e-signering för enskilda anställda.


Fick du hjälp?