Auto-tilldelning

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Du behöver ha köpt Auto-tilldelningsmodulen för att kunna konfigurera och använda denna lösning.
Inom Auto-schema och Auto-tilldelning har Quinyx en teknisk gräns för hur länge algoritmkörningstabellerna begär status för algoritmkörningar för att säkerställa att körningstabellerna förblir uppdaterade. Denna tekniska gräns är nödvändig av prestandaskäl. Algoritmkörningar längre än 30 minuter har fram till nu visat "Okänt resultat" som status trots att algoritmkörningen har slutförts. Vi har nu ökat gränsen till 90 minuter så att alla algoritmkörningar som slutförts inom 90 minuter visar korrekt status och körtid.

Introduktion

Quinyx Labor Optimization-lösning består av två separata moduler, Auto-schema och Auto-tilldelning. Målet med lösningen är att automatiskt skapa scheman med hänsyn till dina affärsmål och syfta till att minimera under- och överbemanning samtidigt som man följer arbetsregler och organisatoriska preferenser.

Auto-tilldelning

Auto-tilldelningsmodulen automatiserar och optimerar tilldelningen av skift till anställda inom schemaläggningsprocessen. Algoritmen tar befintliga skift i ett schema, oavsett om de har skapats av Auto-schema, rullats ut genom grundschema eller har skapats manuellt, och tilldelar öppna skift till anställda. Tilldelningen av skift till anställda tar hänsyn till tillgänglighet, arbetsregler och affärsregler, avtal, färdigheter och redan tilldelade skift. Resultatet av Auto-tilldelningsalgoritmen är tilldelade skift till anställda inom den valda enheten.

Förutsättningar

  • Det behöver finnas öppna skift tillgängliga att tilldela för den period som du försöker tilldela skift för.
  • Det behöver finnas anställda med en matchande kompetensuppsättning som krävs för att arbeta de tillgängliga skiften.
  • Det behöver finnas tillgängliga anställda inom schemaperioden.
  • Det behöver finnas anställda med ett aktivt avtal med obefintliga kontrakttimmar inom schemaperioden.
  • Arbetsregler definieras antingen i Quinyx avtalsmallar, i Pythia (AI-Optimering), eller i båda.
  • Schemaparametrar definieras i Pythia (AI-Optimering).
  • Auto-tilldelningsmodulen behöver vara aktiverad och konfigurerad av Quinyx.

Auto-tilldelningskonfiguration

Auto-tilldelningsmodulen tar hänsyn till arbetsregler som definierats i avtalsmallar och i Pythia (AI-Optimering) samt parametrar och anställningsspecifikationer såsom tillgänglighet, frånvaro, kompetenser och avtal för att tilldela öppna skift till anställda.

Arbetsregler

Genom arbetsregler och affärsregler kan du styra vilka regler som ska beaktas när Auto-tilldelning tilldelar skift till anställda. Arbetsregler och affärsregler kan konfigureras i Quinyx och/eller i Pythia (AI-Optimering). I Quinyx är arbetsreglerna som kan beaktas i Auto-tilldelningslösningen konfigurerade i avtalsmallarna, medan eventuella ytterligare regler är konfigurerade i Pythia (AI-Optimering).

Auto-tilldelningslösningen kan ta hänsyn till både mjuka (preferentiella) regler och hårda (obligatoriska) regler. Detta definieras för varje enskild regel. Regler som betraktas som obligatoriska kommer inte att brytas i skifttilldelningsprocessen. Regler som betraktas som preferentiella kan vägas mot varandra för att specificera ordningen för vikten av regeluppfyllandet. På så sätt kan du definiera vad som är viktigt att ta hänsyn till vid tilldelning av skift.

Auto-tilldelningslösningen kommer att tilldela skift med hänsyn till arbetsreglerna och prioriteringarna för de preferentiella reglerna för att uppnå det mest optimala schemat inom dessa begränsningar.

Läs mer om hur du konfigurerar arbetsregler här.
Rättviseregler inom Auto-tilldelning

Rättvishet är en viktig aspekt av ett bra schema vid sidan av arbetsregler och affärsregler. För att ta hänsyn till rättvisa i de scheman som skapas av Quinyx Auto-tilldelningslösning kan du använda någon av nedanstående rättviseregler för att åstadkomma detta:

  • Jämn relativ kontraktsuppfyllnad: en regel som syftar till att säkerställa att när det inte finns tillräckligt med skift för att uppfylla alla kontrakts timmar, så kommer vi att sträva efter en relativ kontraktsuppfyllnad. T.ex. föredrar vi att se till att flera anställda uppfyller 80% av sina kontrakts timmar, istället för att vissa anställda uppfyller 100% medan andra uppfyller 60%.
  • Jämn fördelning av skifttyp: en regel som syftar till att jämnt fördela specifika skifttyper över tillgängliga anställda. T.ex. föredrar vi att se till att en specifik skifttyp som är fysiskt mer begränsande fördelas jämnt.
  • Rotera skift av en specifik typ: en regel som syftar till att säkerställa att specifika typer av skift roteras och jämnt fördelas över anställda. T.ex. föredrar vi att se till att nattskift fördelas och roteras över tillgängliga anställda.
Dessa rättviseregler är endast tillgängliga inom vår Auto-tilldelningslösning (inom Optimal Bemanning) och behöver stöd från Quinyx för att integreras i våra Auto-tilldelningsregelöverväganden.
Tillgänglighet

Inom Quinyx Auto-tilldelningslösning kan vi ta hänsyn till de tillgängligheter som tillhandahålls av anställda genom Tillgänglighetsfunktionen för att indikera när de är tillgängliga att arbeta. Schemaläggning enligt tillgänglighet inom vår Auto-tilldelningslösning kan betraktas som ett hårt krav eller ett mjukt krav.

Om tillgängligheten som tillhandahålls av anställda betraktas som ett hårt krav innebär det att Quinyx Auto-tilldelningslösning inte tillåts schemalägga anställda utanför deras tillhandahållna tillgänglighet. Om tillgängligheten som tillhandahålls av anställda betraktas som ett preferenskrav innebär det att Quinyx Auto-tilldelningslösning föredrar att tilldela anställda inom deras tillhandahållna tillgänglighet, men om det inte är möjligt är det också möjligt att tilldela skift utanför deras tillhandahållna tillgänglighet.

Läs mer om hur tillgängligheter betraktas inom Auto-tilldelning här.
Färdigheter

Auto-tilldelningslösningen tilldelar endast skift till anställda där anställda uppfyller färdighetskraven för skiften.

Frånvaro

Auto-tilldelningslösningen beaktar frånvaro och ser till att anställda inte tilldelas skift på dagar då de är frånvarande.

Parameterkonfiguration

Genom parameterkonfigurationen kan du definiera de tekniska detaljerna i algoritmen som körs, bland annat den maximala körtiden innan algoritmen behöver ge ett resultat och målen för körningar när man jämför till exempel kostnader och följer regler. Parametrarna konfigureras av Quinyx, beroende på dina mål, under den initiala installationen av Auto-tilldelningslösningen.

Auto-tilldelningsskapande

Läs mer om hur du utlöser Auto-tilldelning och följer upp framstegen för algoritmrundorna. här.


Fick du hjälp?