Webpunch FAQ

Uppdaterad 2 months ago av Leigh Hutchens

F: Hur ställer jag in en automatisk webpunch-länk så att jag inte behöver logga in varje gång mina anställda behöver stämpla in/ut?

S: För att ställa in en automatisk webpunch-länk måste två kriterier uppfyllas:

  • Du måste skapa en webpunch-länk för enheten som du vill ha automatisk inloggning för. Den länken måste vara ansluten till en extern IP-adress. Mer info om det här.
  • Du måste ha någon med en chefsroll vald för den specifika enheten. Detta görs från Kontoinställningar > Grupphantering > [Önskad enhet ] > Chef-fältet.

F: Om jag t.ex. har ett skift mellan 08.00 - 14.00 och stämplar ut 14.30, så får jag frågan vad jag vill göra med min övertid - varför är det så, och vilka inställningar styr detta?

S : Detta beror på att webpunch-inställningen Övertid är aktiverad. När den är aktiverad har den anställde möjlighet att redigera sin övertid. Du har antingen möjlighet att få det utbetalt eller att det läggs till i ett TimeTracker-saldo.

Om du aktiverar Övertidsinställningen får du även möjlighet att aktivera en underinställning som heter Val av övertidstyp. Detta gör det möjligt för användaren att definiera hur de ska använda sin övertid när dem uppmanas till det.

I avtalsmallens inställningar under Tid > Övertid har du även möjlighet att låta användaren ignorera övertid i webpunch.

F: Kan jag lämna kommentarer när jag stämplar in sent/stämplar ut tidigt? Om ja, hur ställer jag in detta?

S: Ja, det är möjligt att lämna en kommentar när man stämplar in sent/stämplar ut tidigt. För att göra detta måste du aktivera kommentarsrutan i webpunch-inställningarna. Detta kan göras i Kontoinställningar > Webpunch-inställningar > Kommentarsrutan.

F: Kan jag kontrollera webpunch-inställningarna på enhetsnivå?

A: Nej, det kan du inte. De aktiverade webpunch-inställningarna kommer att tillämpas för alla anställda som stämplar in/ut. Du kan dock t.ex. kontrollera om användaren ska ha möjlighet att strunta i övertidsval via sin avtalsmall. Där kan du även sätta upp regler för stämplingsavvikelser och om frånvaro ska skapas om en anställd stämplar in/ut sent eller tidigt.

F: Jag kan inte logga in på webpunch på grund av följande felmeddelande: ”den givna kombinationen av IP 123, enhet ID 456 är inte godkänd för förenklad inloggning, eller så är chef inte inställd på enhet” vad kan jag göra härifrån?

S: Om du ser det här felmeddelandet beror det på att 1 eller 2 av följande kriterier inte har uppfyllts:

  • Den externa IP-adressen som läggs till för den automatiska webpunch-länken i Webpunch inloggnings-URL matchar inte IP-adressen som enheten för stämpling är ansluten till. Du kan hitta mer information om hur du ställer in din externa IP-adress till din automatiska webbpunch-länk här.
  • Ingen chef har valts för enheten. Se mer information i den andra punkten för fråga 1 ovan.

F: Jag kan inte stämpla in på webpunch med min RFID-tagg/magnetkort på grund av följande felmeddelande: "Ogiltigt kortnummer" vad beror detta på?

S: Om du ser det här felmeddelandet kan det bero på följande anledningar:

  • Koden på din RFID-bricka/-kort stämmer inte överens med siffrorna i fältet Kortnummer på ditt personalkort. Läs mer här.
  • Beroende på vad för sorts enhet du använder för att stämpla med kan du antingen använda en touchscreen (exempelvis en surfplatta) med det numeriska tangentbordet, eller ett klassiskt tangentbord anslutet till en dator.
    Om du trycker på "OK" på det numeriska tangentbordet (som du skulle göra om du använde en surfplatta), kommer webpunch att jämföra siffrorna på din RFID-tagg/-kort med Anställningsnumret på ditt personalkort. Om du använder ett tangentbord och trycker på "Enter" kommer webpunch att jämföra siffrorna på din RFID-tagg/kort mot fältet Kortnummer på ditt personalkort.


Fick du hjälp?