Vanliga frågor om stämplingar

Uppdaterad 2 months ago av Leigh Hutchens

F: Om en uppgift startar samtidigt som ett skift, behövs bara ett slag för både skift och uppgift?

S: Om en uppgift och ett skift startar samtidigt behöver du bara en stämpling, men du måste stämpla in på uppgiften. Annars kommer stämplingen att vara på skiftet och du måste stämpla in en andra gång för uppgiften.

F: Vad händer när en uppgift avslutas samtidigt som ett skift? Behövs bara en stämpling för att slutföra uppgiften och växla?

S: När du stämplar ut ur en uppgift kommer detta automatiskt att avsluta din stämpling på skiftet också och du måste stämpla in på moderskiftet igen för att fortsätta ditt vanliga arbete.

Om ett skift slutar med en uppgift behöver du bara en stämpling för att avsluta både uppgiften och skiftet.

F: Kommer stämplingsinformation att uppdateras om du gör en uppdatering till en skifttyp?

S: När en skifttyp uppdateras med ett kostnadsställe och/eller projekt kommer uppdateringen att återspeglas även i stämplingarna från den tidpunkt då uppdateringen gjordes. Detta inkluderar historiska skift om de är valda i datumintervallet.

För mer information om hur du konfigurerar avtalsmallar för detta flöde, vänligen klicka här.


Fick du hjälp?