Skapa övertidsmetoder

Uppdaterad 3 days ago av Daniel Sjögren

Quinyx erbjuder olika beräkningsmetoder för övertid och mertid. Genom att skapa och använda övertidsmetoder kan du spåra och hantera anställdas övertid på ett detaljerat sätt.

Läs mer om lönearter genererade från övertidsmetoder här.

Användarexempel

 • Som kontoansvarig kan jag visa listan över befintliga övertidsmetoder (både de som skapas automatiskt och de manuellt skapade).
 • Som kontoansvarig kan jag skapa en ny övertidsmetod (med samma inställningsalternativ som i Classic).
 • Som kontoansvarig kan jag redigera en befintlig övertidsmetod.
 • Som kontoansvarig kan jag ta bort en befintlig övertidsmetod.
 • Som kontoansvarig kan jag visa och välja bland alla tillgängliga övertidsmetoder när jag tilldelar övertidsmetoder till en avtalsmall.
 • Som chef med skrivåtkomst på avtalsinformation kan jag välja mellan alla skapade övertidsmetoder när jag redigerar övertidsmetoden i ett anställningsavtal.
För behörigheter läggs övertidsmetoder till, uppdateras och raderas under Kontoinställningar > Avtalsmallar.

Skapa övertidsmetoder för övertid, minustid och mertid

Övertidsmetoder konfigureras under Kontoinställningar > Avtal > Övertidsmetoder och kan anpassas helt efter dina behov:

Det är enkelt att skapa övertidsmetoder för övertid, minustid eller mertid.

 1. Gå till Kontoinställningar.
 2. Välj Övertidsmetoder under Avtal.
 3. Uppe i högra hörnet, klicka på Lägg till övertidsmetod. Välj övertid, minustid eller mertid.
 4. Beroende på vilken typ av övertid du väljer kommer valen att ändras. Se tabellerna nedan för att förstå varje fält.
Det finns ingen gräns för hur många övertidsmetoder för minustid, mertid eller övertid du kan skapa.

Lägg till övertid

Fält

Beskrivning

Kommentar

Allmän information

Namn

Obligatoriskt namn för regeln.

Övertid slår ut OB-perioder

Ange om övertid ska åsidosätta OB-perioder när övertid och OB-perioder inträffar samtidigt, eller om detta ska definieras i avtalet.

Arbetstidskvot

Välj vilken tidskvot denna övertidsmetod ska baseras på:

Nominella timmar, Arbetade timmar, Nominella timmar deltid, Schemalagda timmar, Grundschematimmar, Genomsnittliga nominella dagar och timmar per vecka

Detta betyder när lönearten ska generas. Till exempel:

1. Om lönearten är övertid och tiden kommer att överstiga schemalagda timmar: 8 timmar så kommer alla stämplade timmar efter det att betalas som övertid.

2. Om lönearten är övertid och tiden kommer att överstiga nominella timmar betalas all stämplad tid över nominella timmar som övertid.

* Skillnad mellan övertidsmetoder förutom Schema och Schemalagda timmar per dag under alternativet Arbetstidskvot.

Beräkningsperiod

Period

Ställ in den period som denna övertidsmetod ska beräknas på:

Beräkningsperiod, dag, vecka, dagar, månader.

Beräkningsperiod anges i ett anställningsavtal / avtalsmall. Det kan vara 1 månad, 1 vecka, 2 veckor, 1 dag, 369 dagar etc.

Tröskel

Tröskel

Definiera tröskeln för den valda arbetstidskvoten som måste nås för att denna övertid ska genereras.

Tröskelvärde: inget tröskelvärde, beräkningsperiod, dagar, månader.

Övertidsnivåer

Övertidsperioder

Som det definieras i avtalet.

Exempel

Övertid är vanligt förekommande. Övertidsperioderna är de perioder från de personliga avtalen som fastställs här. Du kan bara ställa in övertidsperioder per dag, inte per vecka.

Arbetade timmar

Definiera antalet arbetade timmar och vilken typ av övertid som ska genereras.

Exempel

Arbetade timmar är att lönearten (nivån) ska genereras efter x antal arbetade timmar. Till exempel: Efter 40 timmars OT_1, efter 45 timmars OT-2 osv.

Övertidstimmar

Definiera antalet övertidstimmar och vilken typ av övertid som ska genereras.

Exempel

Övertidstimmar är de timmar som definieras som övertid. Om vi till exempel har en metod för att alltid ge övertid för nominella timmar/vecka kan vi säga att från övertidstimmar 0 (övertid sker omedelbart) får vi OT_1. Detta kan till exempel användas när övertid per vecka ska genereras där de två första timmarna alltid är OT_1. Och från övertidstimme 3 ska det vara OT_2 osv.

Inställningar

Räkna all tid

Om en anställd arbetar med flera olika avtal kommer detta att säkerställa att all tid ingår i övertidsberäkningarna.

Räkna uppåt

Övertidstimmar som genereras med denna övertidsmetod ska inkluderas i alla följande metoder.

Lägg till minustid

Allmän information

Namn

Obligatoriskt namn för regeln.

Arbetstidskvot

Välj vilken tidskvot denna övertidsmetod ska baseras på:

Nominella timmar, Arbetade timmar, Nominella timmar deltid, Schemalagda timmar, Grundschematimmar

Detta betyder när lönearten ska generas. Till exempel:

1. Om lönearten är övertid och tiden kommer att överstiga schemalagda timmar: 8 timmar så kommer alla stämplade timmar efter det att betalas som övertid.

2. Om lönearten är övertid och tiden kommer att överstiga nominella timmar betalas all stämplad tid över nominella timmar som övertid.

* Skillnad mellan övertidsmetoder förutom Schema och Schemalagda timmar per dag under alternativet Arbetstidskvot.

Beräkningsperiod

Period

Ställ in den period som denna övertidsmetod ska beräknas på:

Beräkningsperiod, vecka, dagar, månader.

Beräkningsperiod anges i ett anställningsavtal / avtalsmall. Det kan vara 1 månad, 1 vecka, 2 veckor, 1 dag, 369 dagar etc.

Inställningar

Räkna all tid

Om en anställd arbetar med flera olika avtal kommer detta att säkerställa att all tid ingår i övertidsberäkningarna.

Lägg till mertid

Allmän information

Namn

Obligatoriskt namn för regeln

Övertid slår ut OB-perioder

Ange om övertid ska åsidosätta OB-perioder när övertid och OB-perioder inträffar samtidigt, eller om detta ska definieras i avtalet.

Arbetstidskvot

Välj vilken tidskvot denna övertidsmetod ska baseras på:

Nominella timmar, Arbetade timmar, Nominella timmar deltid, Schemalagda timmar, Grundschematimmar, Genomsnittliga nominella dagar och timmar per vecka

Detta betyder när lönearten ska generas. Till exempel:

1. Om lönearten är övertid och tiden kommer att överstiga schemalagda timmar: 8 timmar så kommer alla stämplade timmar efter det att betalas som övertid.

2. Om lönearten är övertid och tiden kommer att överstiga nominella timmar betalas all stämplad tid över nominella timmar som övertid.

* Skillnad mellan övertidsmetoder förutom Schema och Schemalagda timmar per dag under alternativet Arbetstidskvot.

Beräkningsperiod

Period

Ställ in den period som denna övertidsmetod ska beräknas på:

Beräkningsperiod, vecka, dagar, månader.

Beräkningsperiod anges i ett anställningsavtal / avtalsmall. Det kan vara 1 månad, 1 vecka, 2 veckor, 1 dag, 369 dagar etc.

Inställningar

Räkna all tid

Om en anställd arbetar med flera olika avtal kommer detta att säkerställa att all tid ingår i övertidsberäkningarna.

Ytterligare information om alternativet för arbetstidskvot

* Skillnaden mellan övertidsmetoder förutom Schema och Schemalagda timmar per dag visas under alternativet Arbetstidskvot.

Schema är om du arbetar utanför dina schemalagda tider. Om övertid genererar flex/ledighet i stället kan Webpunch logga ledighet om den anställde anländer sent som minusledighet och sedan som plusledighet i stället om den anställde stannar längre.

Schemalagda timmar är att du måste arbeta mer än antalet schemalagda timmar totalt på dagen. Utöver schemalagda timmar kan man se lite mer i linje med flexibel arbetstid. Det är bra att anlända sent, behöver inte spåras, plus ledighet i stället utlöses bara efter att alla timmar i mitt schemalagda skift har loggats.

Schemalagda timmar är när du måste arbeta mer än det totala antalet schemalagda timmar under dagen. Överlag så kan schemalagd tid ses lite mer som flexibel arbetstid. Det är okej att komma sent, det behöver inte registreras, och ledighet utlöses istället först när alla timmar i mitt schemalagda skift har loggats.

** Om de schemalagda timmarna i schemat inte överensstämmer med antalet schemalagda timmar som fanns i basschemat just när den senaste utrullningen ägde rum, kommer övertid att genereras. Detta återspeglas i nyckeltalet för arbetad-utrullad tid. Detta innebär att:

 • Om du ändrar grundschemat och vill att det ska användas som grund för övertidsberäkning, måste du rulla ut grundschemat igen under samma period i Schema. Se logik för återutrullning av grundscheman för mer information om återutrullning av grundscheman.
 • Om du lägger till ett skift till ett datum i Schema över vilket ett grundschema har rullats ut, genererar detta övertid.
 • Om du vill ersätta ett skift som härstammar från grundschemat med ett ad hoc-skift i Schema och du vill att det nya ad hoc-skiftet ska generera övertid, måste du 1) ta bort skiftet i fråga i grundschemat, 2) rulla ut grundschemat på nytt, vilket i sin tur kommer att nollställa det utrullade timmarna för den dagen och den anställde och 3) fortsätt med att lägga till ad hoc-skiftet i Schema.

Lägg till övertidsmetoder i en avtalsmall

Övertidstyperna du skapar kan sedan läggas till i avtalsmallen via rullgardinslistan "Välj övertidsmetod". Det betyder att olika avtalsmallar kan ha helt olika ytterligare timmar och övertidsberäkningar:

Klicka här för att läsa mer information om hur du konfigurerar och arbetar med övertidsmetoder.


Fick du hjälp?