Konfigurera Optimal bemanning

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Över tid kommer Optimal bemanning och Statiska och Dynamiska regler att ersättas av den nya funktionaliteten för Optimal bemanning och Arbetsstandarder i Quinyx, vilket du kan läsa om här. Vi kommer att dela med oss av mer information när alla funktioner har migrerats. Håll dig uppdaterad!

För att kunna se optimal bemanning i Quinyx måste du först ha följande konfigurerat:

  • Ingångsdata: Data som kommer in i Quinyx från en extern källa för att hjälpa till att driva
  • Prognoskonfiguration: En prognos för framtiden som kommer att hjälpa till att driva dina beräkningar för optimal bemanning
  • Dynamiska regler och/eller Statiska regler: Regler för hur många bemanningar som ska vara tillämpliga
När dessa har konfigurerats kan du konfigurera en Optimal bemanningsvariabel och tilldela den till en Visningsgrupp.

Visa Optimal bemanning

Schemastatistik

Gå till Schema och klicka på statistik-ikonen.

Detta kommer att aktivera statistikpanelen längst ner på sidan där du kan visa dina visningsgrupper och slå av/på individuella variabler som optimal bemanning.

Optimal bemanning visas både i tabell- och grafformat.

Prognosgraf och tabeller

Du kan också se Optimal bemanning på prognosgrafen och tabeller i fliken Prognos. Du kan aktivera visualisering av optimal bemanning genom att lägga till dem i rätt visningsgrupper och slå på visualisering för Prognos.


Fick du hjälp?