Districten maken

Updated 9 months ago by Maria Lindberg

Districten zijn optioneel en worden in sommige gevallen niet gebruikt in de structuur. Als dat het geval is, worden de eenheden rechtstreeks vanuit het Klantniveau aangemaakt.
Klik hier om meer te lezen over het toevoegen van districten.

Wat is een wijk?

Districten omvatten subsets van eenheden. Zie een wijk als een regio. Ze worden vaak gebruikt om een aantal eenheden die zich bijvoorbeeld op verschillende geografische locaties bevinden, in groepen te verdelen. In het onderstaande voorbeeld heeft de organisatie vier districten, Noord, Zuid, Oost en West, allemaal op verschillende locaties.

Een beheerder met toegang op wijkniveau heeft toegang tot alle units die tot de wijk behoren.

Als u geen districten gebruikt, kunt u direct onder het klantniveau eenheden maken.

Voordelen van het maken van districten

Een rol in het district geeft je toegang tot alles onder dat district, dus alle eenheden en secties. Ook heeft u hiermee een overzicht op het gehele wijkniveau. Dit betekent dat je alle roosters van alle medewerkers in dat rayon kunt zien, en dat je door het hele rayon naar medewerkers kunt zoeken.

Wat kun je doen met wijken?

Op wijkniveau ziet u de planning voor de hele wijk en op wijkniveau kunt u medewerkers zoeken.

Als een manager veel medewerkers heeft in verschillende units in een district, kan die manager, door een filter te maken in de planningsweergave, tijden voor de medewerkers van het districtsniveau attesteren.

Wat mag je niet met wijken?

  • U kunt niets wijzigen in het rooster, zoals ploegendiensten, en u kunt geen verzuim toevoegen of bewerken vanaf het districtsniveau.
  • U kunt geen basisschema's maken op districtsniveau.


How did we do?