AIO - Frontline Portal machtigingen en rollen

Updated by Victor Jespersen

Dit document is bedoeld als een snelle startgids om te begrijpen hoe rollen en machtigingen worden behandeld in zowel WFM als het Frontline Portal.

Frontline Portal rollen

Het Frontline Portal ondersteunt momenteel verschillende rollen, elk met specifieke machtigingen. De rollen zijn momenteel niet configureerbaar in het Frontline Portal, maar gebruikers kunnen meer dan één rol toegewezen krijgen.

De volledige lijst van rollen is als volgt:

 • Beheerder: Gebruikers met deze rol kunnen een tenant configureren (categorieën maken, SSO configureren, groepen, gebruikers, etc.). Alleen Quinyx supergebruikers krijgen deze rol toegewezen zodra u begint met het gebruik van zowel WFM als het Frontline Portal.
 • Content Manager: Gebruikers met deze rol zijn de enigen die Widgets kunnen maken en configureren. Het wordt meestal toegekend aan een handvol HQ gebruikers aangezien widgets wereldwijde objecten zijn, zichtbaar voor elke gebruiker in de tenant.
 • Poortwachter: Een poortwachter is een gebruiker die inhoud kan maken en verspreiden.
 • Personeelsmanager: Gebruikers met deze rol kunnen gebruikers op hun niveau en lager maken of bijwerken. Als u zowel WFM als het Frontline Portal gebruikt, wordt dit beheerd in het WFM beheerdersportaal. Gebruikers met deze rol hebben dus toegang tot het WFM beheerdersportaal, waar u gebruikers kunt maken/bijwerken.
 • Inzender: Een Inzender is een gebruiker die inhoud kan maken maar niet kan verspreiden. Het is typisch voor een klant om gebruikers te hebben die taken en andere communicatie kunnen maken (inzenders), die goedkeuring van andere gebruikers (gatekeepers) vereisen voor distributie.
 • Kijker: Een kijker is een gebruiker die alleen inhoud kan bekijken die aan hen is gedistribueerd.
In het Frontline Portal beperken momenteel geen rollen lezen/schrijven/verspreiden voorbij kijker/inzender/gatekeeper. Bijvoorbeeld, het is niet mogelijk om een gebruiker te hebben die nieuwe taken kan maken maar geen verhalen.

Schakelbare functies in het Frontline Portal

In het Frontline Portal kunnen verschillende functies worden in of uitgeschakeld op basis van klantniveau. Dit is enigszins vergelijkbaar met Quinyx modules. De modules worden nu in of uitgeschakeld op basis van de machtigingen die elke rol heeft binnen de WFM, waardoor de modules in of uitgeschakeld worden op basis van rol in plaats van klant. Dit stelt gebruikers in staat meer controle te hebben over wie welke functionaliteiten binnen het Frontline Portal kan gebruiken.

De lijst van Frontline Portal-modules die kunnen worden omgeschakeld, is als volgt:

 • Gebeurtenissen
 • Formulieren
 • Rapporten
 • Verhalen
Bestanden en taken zouden omschakelbaar moeten zijn, maar ze zijn momenteel niet beschikbaar in de Frontline Portal. De relatieve toestemming verwijdert de optie bestanden of taken maar alleen in de mobiele app.

Hoe toestemmingen werken in WFM

Quinyx WFM heeft momenteel een dubbel toestemmingssysteem. Elke gebruiker kan ofwel lid zijn van een personeelscategorie, in welk geval ze alleen de speciale systeemrol Werknemer of Manager krijgen toegewezen. De gebruikers krijgen één of meer rollen toegewezen, geconfigureerd onder Rolbeheer, naast de personeelscategorie.

Elke werknemer in het systeem moet een enkele Personeelscategorie toegewezen krijgen, en elke personeelscategorie heeft zijn eigen toestemmingen die geconfigureerd kunnen worden onder Mobiele en personeelsportal toestemmingen. Deze toestemmingen zijn de enige die een personeelslid kan hebben en worden overruled door de manager in het geval dat een werknemer beide heeft.

Personeelscategorieën

Quinyx personeelscategorieën worden in de Frontline Portal gemapt op Roltypen, ook bekend als Functieomschrijvingen. De Quinyx personeelscategorieën worden gebruikt als label voor gebruikers die door de Frontline Portal distributie worden gebruikt om specifieke categorieën van gebruikers te targeten (bijv. een taak naar alle winkelmanager werknemers sturen).

Groepsassociaties

In Quinyx WFM moet een gebruiker een thuis unit hebben waarop ze standaard de rol van werknemer zullen hebben. Daarnaast kan een gebruiker meerdere rollen krijgen die elk van toepassing zijn op een groep in de organisatiehiërarchie (bijv. een werknemer kan een rol hebben in District 1 en een andere in Unit 1 en Unit 2). Elk van deze groepen kan worden geassocieerd met een enkele Samenwerkingsgroep, die de groep zal zijn waartoe de gebruiker behoort in het Frontline Portal.

In het Frontline Portal kunnen gebruikers slechts tot één groep in de hiërarchie behoren, wat betekent dat we standaard moeten terugvallen op een enkele samenwerkingsgroep. Om dit te doen, zal het Frontline Portal de thuisunit van de werknemer beschouwen als hun standaard organisatiegroep en de geassocieerde Samenwerkingsgroep gebruiken als hun groep in het Frontline Portal.

De enige uitzondering op deze regel is wanneer een werknemer direct is geassocieerd met een Samenwerkingsgroep, in welk geval die groep wordt beschouwd ongeacht waarmee hun thuisunit is geassocieerd.

Toestemmingenmatrix

 • Geen toestemming
 • Leesbevoegdheid
 • Schrijfbevoegdheid

Meerdere pictogrammen in dezelfde cel betekenen dat elke toegangsrecht kan worden ingesteld om de rol/functie in de overeenkomstige kolom te activeren. Alle in een kolom aangegeven toegangsrechten zijn vereist om de rol/functie te activeren.

Een "-" geeft aan dat de toegangsrecht voor die kolom irrelevant is en dat elke waarde volstaat.

WFM roltoegangsrechten naar Frontline Portal Rol Matrix

Beheerder

Content Manager

Gatekeeper

Personeelsmanager

Indiener

Kijker

Alles

Alles

-

-

-

-

-

Personen

-

-

-

-

-

Taakbeheer

-

Distributie

-

-

-

Widgets

-

-

-

-

-

U kunt klikken hier om meer te lezen over de WFM rolbeheer functionaliteit.
U kunt klikken hier om meer te lezen over de toegangsrechten in WFM.


How did we do?