Veelgestelde vragen over overuren

Updated 7 months ago by Daniel Sjögren

V: Wat is een globale overwerkperiode en hoe wordt deze gebruikt?

A: Globale overuren worden gebruikt om perioden in te stellen die, op organisatieniveau, automatisch extra uitbetalingen moeten toekennen aan een werknemer die tijdens dit venster een dienst aanmeldt. Deze globale instellingen worden vervolgens standaard gebruikt in overeenkomstsjablonen en individuele overeenkomsten.

Overuren (OT) perioden worden gedefinieerd op dagniveau en zijn globaal voor de rekening. Als er overeenkomsten zijn waar verschillende OT-periodes van toepassing zijn, staat dat in die specifieke overeenkomst.

V: Wanneer moet ik overuren configureren?

A: U kunt op organisatieniveau overuren configureren om automatisch extra uitbetalingen toe te kennen aan een werknemer die een dienst inlogt gedurende een bepaald vooraf bepaald tijdvenster.

V: Waar stel ik de overwerkperiode voor werknemers in?

A: U kunt een overwerkperiode op een overeenkomstsjabloon instellen, zodat deze alleen van toepassing is in bepaalde situaties met specifieke arbeidsovereenkomsten. V: Hoe kies ik tussen Betaalde OT of In plaats daarvan Opgeslagen? Lees hier meer.

V: Als ik een regel voor salaristype heb die het salaristype voor overwerk vervangt door 0, wordt er dan een waarschuwing gegenereerd?

A: Er wordt geen waarschuwing gegenereerd.

V: Hoe passen overuren en overwerkmethoden bij elkaar?

A: Overwerk is tijd die wordt gewerkt naast de normale werkuren. Overwerkmethoden zijn verschillende regels die bepalen hoe en wanneer overwerk aan uw werknemers moet worden uitbetaald. Lees hier praktische voorbeelden van overwerkmethoden.

V: Hoe worden salarissoorten gegenereerd op basis van overwerk?

Overwerkmethoden in Quinyx genereren overuren op basis van verschillende factoren. Klik hier om meer te lezen over salarissoorten die worden gegenereerd op basis van overwerkmethoden.


How did we do?