Einde dienstverband

Updated by Daniel Sjögren

Dienstverband beëindigen

  1. Open de persoon van wie u het dienstverband wilt beëindigen in de lijst met personen.
  2. Ga naar de sectie Status. De term "In dienst" betekent dat de persoon momenteel in dienst is en toegang heeft tot Quinyx.
  3. Schakel het selectievakje In dienst uit en voer een vertrekdatum in het Veld Tot in. De vertrekdatum bepaalt tot welke datum de persoon toegang heeft tot Quinyx.
    Houd er rekening mee dat als u een toekomstige vertrekdatum hebt toegevoegd, de werknemer nog steeds als actief wordt beschouwd en beschikbaar is voor planning tot aan de vertrekdatum, zelfs als het selectievakje In dienst niet is aangevinkt.
    Nadat het dienstverband van de werknemer is beëindigd, worden alle geregistreerde afwezigheden voor de werknemer na de einddatum van het dienstverband verwijderd.
  4. Klik op de knop Opslaan.

Medewerkers die vertrokken zijn herstellen

Als u medewerkers die vertrokken zijn wilt zien in de lijst met personen, vink dan Inactieve medewerkers aan in het menu Weergeven.

Nadat u het vakje hebt aangevinkt, kunt u medewerkers bekijken die vertrokken zijn (klik op hier voor een uitleg van de indicaties). Als u een persoon wilt herstellen, kunt u op die persoon klikken om de zijbalk "Persoon bewerken" opnieuw te openen, ga naar de sectie Status, vink In dienst opnieuw aan en klik vervolgens op de knop Opslaan.


How did we do?