Avsluta anställning eller radera en person

Uppdaterad 31/3/20 av Carl Geijer

Avsluta anställning

  1. I listan i "Personer", klicka på den person som du vill avsluta anställningen för.
  2. Gå till "Status"-fliken. Termen "Anställd" betyder att personen just nu är anställd och har tillgång till Quinyx.
  3. Bocka ur fältet "Anställd" och sätt ett slutdatum. Slutdatumet avgör till och med vilket datum personen har tillgång till Quinyx.
  4. Klicka på "Spara"-knappen.

Återställ personal som har slutat

Om du behöver se anställda vars anställning har avslutats i listan av personer så bockar du i att se "Inaktiva personer" i "Visa"-menyn.

Efter att du checkat i fältet kommer alla personer som har slutat att synas och indikeras (klicka här för en förklaring av de olika indikationerna). Om du vill återställa en person så klickar du på den personen för att öppna sidopanelen, navigerar till "Status"-fliken och bockar i "Anställd" igen. Klicka sedan på "Spara".

Radera en person

En person kan raderas från systemet, men då raderas också all relaterad information om schemalagda skift och stämplingshistorik för personen. Du kanske vill radera en anställd som du har lagt till av misstag som inte ska vara i systemet överhuvudtaget. För att aktivera "Radera"-knappen så måste slutdatumet ha passerat dagens datum.


Fick du hjälp?