Avsluta anställning

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Avsluta anställning

  1. I listan i Personer, klicka på den person som du vill avsluta anställningen för.
  2. Gå till Status-fliken. Termen "Anställd" betyder att personen just nu är anställd och har tillgång till Quinyx.
  3. Bocka ur cehckrutan Anställd och sätt ett slutdatum i "Till"-fältet som dyker upp. Slutdatumet avgör till och med vilket datum personen har tillgång till Quinyx.
    Observera att om du har lagt till ett framtida ledighetsdatum kommer den anställde fortfarande att betraktas som aktiv och vara tillgänglig för schemaläggning fram till slutsdatumet även om checkrutan Anställd är avmarkerad.
    Efter att anställningen har upphört kommer all registrerad frånvaro för den anställde efter anställningens slutdatum att tas bort från den anställde.
  4. Klicka på Spara-knappen.

Återställ personal som har slutat

Om du behöver se anställda vars anställning har avslutats i listan av personer så bockar du i att se Inaktiva personer i Visa-menyn.

Efter att du checkat i fältet kommer alla personer som har slutat att synas och indikeras (klicka här för en förklaring av de olika indikationerna). Om du vill återställa en person så klickar du på den personen för att öppna sidopanelen, navigerar till Status-fliken och bockar i Anställd igen. Klicka sedan på Spara.


Fick du hjälp?