Avsluta anställning

Uppdaterad 3 months ago av Leigh Hutchens

Avsluta anställning

  1. I listan i "Personer", klicka på den person som du vill avsluta anställningen för.
  2. Gå till "Status"-fliken. Termen "Anställd" betyder att personen just nu är anställd och har tillgång till Quinyx.
  3. Bocka ur fältet "Anställd" och sätt ett slutdatum. Slutdatumet avgör till och med vilket datum personen har tillgång till Quinyx.
  4. Klicka på "Spara"-knappen.

Återställ personal som har slutat

Om du behöver se anställda vars anställning har avslutats i listan av personer så bockar du i att se "Inaktiva personer" i "Visa"-menyn.

Efter att du checkat i fältet kommer alla personer som har slutat att synas och indikeras (klicka här för en förklaring av de olika indikationerna). Om du vill återställa en person så klickar du på den personen för att öppna sidopanelen, navigerar till "Status"-fliken och bockar i "Anställd" igen. Klicka sedan på "Spara".


Fick du hjälp?