Integraties

Updated 7 months ago by Leigh Hutchens

Gebruikers met de rol van Accountmanager of hoger zijn de enige gebruikers die integratievergrendelingen kunnen opheffen. Velden worden voor deze gebruikers niet vergrendeld weergegeven.

Het is mogelijk om sommige velden te vergrendelen waar gegevens naar toe zijn gestuurd of eruit zijn gehaald met het oog op integraties. Mogelijk wilt u deze velden vergrendelen zodat de gegevens zichtbaar zijn voor Quinyx-gebruikers, maar niet kunnen worden bewerkt.

Kun je velden vergrendelen die worden gebruikt in:

  • Werknemersgegevens
  • Werknemersovereenkomsten

Werknemersgegevens

Om werknemersgegevens te configureren, gaat u naar Accountinstellingen > Integraties > Werknemersgegevens . Klik op de categorie velden die u wilt vergrendelen voor werknemersgegevens.

Onder Medewerkerdetails ziet u links de veldnaam, kunt u in het midden per veld vergrendelen of ontgrendelen en onder Alles selecteren > Alles vergrendelen / Alles ontgrendelen kunt u een batchvergrendeling/ ontgrendeling uitvoeren.

Als je een veld hebt vergrendeld, blijft het zichtbaar voor alle gebruikers, maar kunnen ze het niet bewerken.

Er is een permissie om de Toevoegen knop in het Mensen tabblad uit te schakelen voor diegenen onder u die er de voorkeur aan geven dat het aanmaken van werknemers beperkt blijft tot integratie setups.

Er is een permissie om de Toevoegen knop in het Mensen tabblad uit te schakelen voor diegenen onder u die er de voorkeur aan geven dat het aanmaken van werknemers beperkt blijft tot integratie setups.
Lees hier meer over medewerkersgegevens.

Werknemersovereenkomsten

Om werknemersgegevens te configureren, gaat u naar Accountinstellingen > Integraties > Werknemersovereenkomsten . Klik op de categorie velden die u wilt vergrendelen voor werknemersovereenkomsten.

Onder Medewerkerdetails ziet u links de veldnaam, kunt u in het midden per veld vergrendelen of ontgrendelen en onder Alles selecteren > Alles vergrendelen / Alles ontgrendelen kunt u een batchvergrendeling/ ontgrendeling uitvoeren.

Als je een veld hebt vergrendeld, blijft het zichtbaar voor alle gebruikers, maar kunnen ze het niet bewerken.

Lees hier meer over arbeidsovereenkomsten.


How did we do?