Integraties

Updated 3 months ago by Leigh Hutchens

Het is mogelijk om sommige velden te vergrendelen waar gegevens naar toe zijn gestuurd of eruit zijn gehaald met het oog op integraties. Mogelijk wilt u deze velden vergrendelen zodat de gegevens zichtbaar zijn voor Quinyx-gebruikers, maar niet kunnen worden bewerkt.

U kunt velden vergrendelen die worden gebruikt in:

  • Gegevens werknemer
  • Werknemersovereenkomsten

Om dit te configureren, gaat u naar Accountinstellingen > Integraties:

Klik op de categorie velden die u wilt vergrendelen voor werknemersgegevens en werknemersovereenkomsten.

Hier zie je de veldnaam aan de linkerkant, je kunt per veld in het midden vergrendelen of ontgrendelen, en je kunt een batchvergrendeling / ontgrendeling uitvoeren onder het veld alles selecteren:

Als je een veld hebt vergrendeld, blijft het zichtbaar voor alle gebruikers, maar kunnen ze het niet bewerken.

Gebruikers met de rol van Accountmanager of hoger zijn de enige gebruikers die integratievergrendelingen kunnen opheffen. Velden worden voor deze gebruikers niet vergrendeld weergegeven.


How did we do?