Automatisch plannen en automatisch toewijzen van run-ID's

Updated 4 months ago by Daniel Sjögren

Wanneer u problemen ondervindt met het uitvoeren van Auto Schedule en Auto Assign of wanneer het resultaat van het uitvoeren van het algoritme niet is zoals u had verwacht en u een verklaring nodig hebt waarom de resultaten eruitzien zoals ze zijn, dient u contact op te nemen met Quinyx Support.

Om ervoor te zorgen dat Quinyx Support het beste kan helpen met problemen met algoritmeresultaten, kunnen runID's worden opgehaald voor elk algoritme dat in Quinyx wordt uitgevoerd. Als u problemen ondervindt met een specifieke run, moet u Quinyx-ondersteuning bieden met deze runID. De runID's kunnen worden gevonden door op het tijdstempel van elke run te klikken en de runID van het zijpaneel naar uw klembord te kopiëren. De runID moet worden verstrekt als aanvulling op de andere details die zijn verstrekt bij het beschrijven van het probleem.


How did we do?