Automatisch plannen en automatisch toewijzen van run-tabellen

Updated 1 week ago by Leigh Hutchens

Automatisch plannen of automatisch toewijzen wordt uitgevoerd

Auto Schedule of Auto Assign kan handmatig worden uitgevoerd via Schedule > Auto Schedule of Schedule > Auto Assign . Selecteer Maken om het zijpaneel te openen om aan te geven voor welke tijdsperiode en voor welke eenheden u het algoritme wilt uitvoeren. U kunt alleen eenheden selecteren waarvoor het algoritme is geconfigureerd.

Algoritme RunID's

Wanneer u problemen ondervindt met het uitvoeren van Automatisch plannen en Automatisch toewijzen, of wanneer het resultaat van de uitvoering van het algoritme niet is zoals u had verwacht, dient u contact op te nemen met Quinyx Support .

Om Quinyx Support zo goed mogelijk te helpen bij problemen met algoritmeresultaten, kunt u runID's ophalen voor elk algoritme dat in Quinyx wordt uitgevoerd.

De runID's kunnen worden gevonden door op de tijdstempel van elke run te klikken en de runID van het zijpaneel naar uw klembord te kopiëren. De runID moet worden verstrekt naast de andere gegevens die worden verstrekt bij het beschrijven van het probleem.


How did we do?