Körtabeller för Auto-schema och Auto-tilldelning

Uppdaterad 1 day ago av Leigh Hutchens

Köra Auto-schema eller Auto-tilldelning

Auto-schema eller Auto-tilldelning kan köras manuellt inom Schema > Automatiskt schema eller Schema > Automatisk tilldelning. Välj Skapa för att öppna sidopanelen för att ange för vilken tidsperiod och för vilka enheter du är intresserad av att köra algoritmen. Du kan bara välja enheter som algoritmen har konfigurerats för.

Algoritm RunIDs

Närhelst du upplever problem med att köra algoritmen för Auto-schema eller Auto-tilldelning, eller när resultatet av algoritmkörningarna inte är som du förväntade dig, kontakta Quinyx Support.

För att Quinyx Support ska kunna hjälpa till på bästa sätt med problem med algoritmresultat kan du hämta runIDs för varje algoritm som körs i Quinyx .

RunID:n kan hittas genom att klicka på tidsstämpeln för varje körning och kopiera runID:et från sidopanelen till ditt urklipp. RunID bör tillhandahållas utöver de andra uppgifterna som tillkommer när problemet beskrivs.


Fick du hjälp?