Auto-schema och Auto-tilldelnings körningstabeller

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Kör Auto-schema eller Auto-tilldelning

Auto-schema eller Auto-tilldelning kan köras manuellt inom Schema > Auto-schema eller Schema > Auto-tilldelning. Välj Skapa för att öppna sidopanelen och ange vilken tidsperiod och vilka enheter du är intresserad av att köra algoritmen för. Du kan bara välja enheter för vilka algoritmen har konfigurerats.

Per algoritmkörning kan du nu se tidsramen för vilken algoritmen kördes.

Dessutom visas körningar i rätt körningstabeller beroende på enheten som algoritmen kördes för. Följande principer gäller:

  • När du är i Enhet A och kör algoritmen för Enhet A, kommer den körningen att visas i Enhet A körningstabell.
  • När du är i Enhet B och kör algoritmen för Enhet A, kommer den körningen att visas i Enhet A körningstabell.
  • När du är i Enhet A och kör algoritmen för Enhet A och för Enhet B, kommer körningen som är relevant för Enhet B att visas i Enhet B körningstabell, och vice versa.

Algoritm RunIDs

När du upplever problem med att köra Auto-schema och Auto-tilldelning, eller när resultatet av algoritmkörningarna inte är som du förväntade dig, bör du kontakta Quinyx Support.

För att Quinyx Support ska kunna hjälpa bäst med problem med algoritmresultat kan du hämta runIDs för varje algoritmkörning i Quinyx.

RunID:s kan hittas genom att klicka på tidsstämpeln för varje körning och kopiera runID:t från sidopanelen till ditt urklipp. RunID:t bör lämnas utöver de andra detaljerna som lämnas när problemet beskrivs

Algoritmkörningsnotifieringar

På samma sätt som det fungerar för manuell körning av Efterfrågeprognos med AI i Quinyx kan du få uppdateringar om dina Auto-schema- och Auto-tilldelningskörningar. Följande uppdateringar kommer att lämnas:

  • Auto-schema/Auto-tilldelningsprocessen har startat framgångsrikt: Varje gång algoritmen startas för en enhet eller flera enheter.
  • Auto-schema/Auto-tilldelningsprocessen är klar: Varje gång algoritmkörningarna har slutförts framgångsrikt. När du kör algoritmen för flera enheter visas statusmeddelandet endast när körningarna för alla enheter har slutförts.
  • Auto-schema/Auto-tilldelningsprocessen är klar. X av Y körningar slutfördes framgångsrikt: När du har kört algoritmen för flera enheter och endast några av enheterna har slutförts framgångsrikt.
  • Algoritmprocessen har stoppats, något har gått fel: När algoritmerna har avslutats men resulterat i ett fel.
Meddelandena visas endast vid varje 5-minutersintervall. Om din algoritm kör slutförs efter 7 minuter visas meddelandet endast efter 10 minuter.
Vill du veta mer om Auto-schema och Auto-tilldelning körningstabeller? Klicka här.


Fick du hjälp?