Auto-schema och Auto-tilldelning av runIDs

Uppdaterad 4 months ago av Daniel Sjögren

När du får problem med att köra Auto-schema och Auto-tilldelning, eller när resultatet av algoritmkörningarna inte är som du förväntade dig och du behöver en förklaring till varför resultaten ser ut som de gör bör du kontakta Quinyx Support.

För att Quinyx Support på bästa sätt ska kunna hjälpa dig med problem relaterat till algoritmresultat kan runIDs hämtas för varje algoritm som körs i Quinyx.

När du upplever problem med en specifik körning bör du återkoppla till Quinyx Support med detta runID. RunID:n kan hittas genom att klicka på tidstämpeln för varje körning och kopiera runID från sidopanelen till ditt urklipp. RunID bör tillhandahållas utöver de övriga uppgifterna när problemet beskrivs.


Fick du hjälp?