Frontline Portal - Skicka in ett formulär

Uppdaterad av Leigh Hutchens

  1. Navigera till Formulär > Formulärbibliotek för att granska de formulär som finns tillgängliga för dig att skicka in.

Välj det formulär som du vill skicka in.

  1. Läs formulärets vägledning/instruktioner.

  1. Välj Starta formulär.

  1. Fyll i formuläret. Observera att vissa frågor/fält kan vara obligatoriska och du kommer därför inte att kunna skicka in ditt formulär utan att fylla i dessa.

  1. När du har fyllt i ditt formulär klickar du bara på Skicka.

Du kan fylla i ett formulär över flera besök. För att återbesöka ett oinlämnat formulär, besök Formulär > Mina formulär.

De relevanta personerna kommer att meddelas om din inlämning.

Du kan granska alla dina formulärinlämningar i Formulär > Mina formulär.


Fick du hjälp?