Een persoon verwijderen

Updated 5 months ago by Leigh Hutchens

U kunt een persoon uit het systeem verwijderen, maar alle gerelateerde schema's en ponsgeschiedenis worden ook verwijderd. Misschien wil je iemand verwijderen als je ze per ongeluk hebt toegevoegd en ze helemaal niet in Quinyx hoeven te worden gepland. Om de knop Verwijderen te activeren, moet de verlofdatum vóór de huidige datum liggen.


How did we do?