Radera en användare

Uppdaterad 1 month ago av Daniel Sjögren

Du kan radera en användare från systemet, men tänk på att all relaterad schema- och stämplingshistorik som är kopplad till användaren också kommer att raderas.

Att radera en användare kan t.ex. vara användbart om användaren har lagts till av misstag, eller i testsyfte och användaren kommer inte att schemaläggas i Quinyx alls.

Om du vill aktivera knappen Radera avmarkerar du checkrutan Anställd under Status-sektionen på den anställdes personalkort.


Fick du hjälp?