Radera en användare

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Du kan radera en användare från systemet, men tänk på att all relaterad schema- och stämplingshistorik som är kopplad till användaren också kommer att raderas.

Att radera en användare kan t.ex. vara användbart om användaren har lagts till av misstag, eller i testsyfte och användaren kommer inte att schemaläggas i Quinyx alls.

Om du vill aktivera knappen Radera avmarkerar du checkrutan Anställd under Status-sektionen på den anställdes personalkort.

När du raderar en användare raderas alla uppgifter om den anställde omedelbart. Om en användare är inställd på att raderas X dagar efter anställningens slut, tas användaren bort automatiskt när anställningen upphör, och alla relaterade data raderas också automatiskt (vanligtvis under lägre användningsfrekvens på natten).
Observera att det för närvarande inte är möjligt att spåra vem som raderat en användare. I framtiden är detta dock något som vi kanske kommer att se över.

Behörigheter som krävs

För att kunna radera en användare måste du ha följande behörigheter aktiverade för din roll:

  • Personer - läsbehörighet
  • Medarbetaruppgifter - skrivbehörighet
  • Medarbetaravtal - skrivbehörighet
  • Medarbetaruppgifter -> Bilagor - skrivbehörighet
Du kan uppdatera existerande behörigheter till en roll under Kontoinställningar > Rollhantering.


Fick du hjälp?