Mobiele en Globale Accountinstellingen

Updated by Daniel Sjögren

Geavanceerde instellingen stellen u in staat om uw Quinyx-configuratie beter te configureren en optimaliseren. Onder Accountinstellingen > Geavanceerde instellingen kunt u nu het volgende configureren:

Mobiele accountinstellingen

Mobiele accountinstellingen

Wat het doet

Vaardigheden in planning

Configureer of een gebruiker in de mobiele applicatie kan bepalen of ze alle beschikbare diensten zichtbaar willen maken voor hun werknemers, of dat ze alleen beschikbare diensten zichtbaar willen maken voor de gebruiker als ze over de juiste vaardigheden beschikken.

Externe site

Met deze functie kunt u een link instellen naar een externe website die wordt weergegeven in de Dashboard-weergave van de mobiele app als een banner.

Om een externe link te definiëren in de applicatie, moet 'Toon configuratie voor externe site op mobiel apparaat' ingeschakeld zijn in Quinyx backoffice.

De externe site is niet verplicht.

Globale accountinstellingen

Globale accountinstellingen

Wat het doet

Oauth-tokeninstellingen

Standaard wordt een gebruiker in de mobiele apps automatisch uitgelogd als ze langer dan 30 dagen inactief zijn. Met de Oauth-tokeninstellingen, kunt u het aantal dagen configureren op basis van de behoeften van uw organisatie.

Instellingen voor Oauth-tokens zijn wel van toepassing op SSO.

Uitgaande e-mailsender

Hiermee kan de gebruiker de standaard uitgaande e-mailsender definiëren voor communicatie, indien van toepassing. Bij het configureren hiervan kan een gebruiker ervoor kiezen om de standaard e-mail (no-reply@quinyx.com) te gebruiken of een aangepaste e-mail toe te voegen.

Door een uitgaande e-mailafzender in te stellen, zullen de door het systeem gegenereerde Qmails het gekozen e-mailadres hebben in plaats van no-reply@quinyx.com.

Verlopen werknemerverwijdering

Verwijdert automatisch werknemers na het geconfigureerde aantal dagen (aantal dagen na de einddatum van de werknemersovereenkomst). De verwijdering is permanent en kan niet ongedaan worden gemaakt. U kunt deze instelling op twee manieren configureren:

  • Altijd behouden: De gegevens van verlopen werknemers worden voor altijd behouden
  • Tijdelijk behouden: De gegevens van verlopen werknemers worden verwijderd na een bepaald aantal dagen
Merk op dat het verwijderen van verlopen werknemers elke nacht wordt uitgevoerd.

Vroege toegang voor werknemers

Schakelt Vroege toegang voor werknemers in op een globaal niveau. Deze instelling is standaard uitgeschakeld en de gebruiker kan deze inschakelen, wat betekent dat:

  • Indien uitgeschakeld - de Vroege toegang voor werknemers is verborgen in de GUI van de drie touchpoints(werknemer aanmaken, werknemer bewerken en onder Rollen > Werknemers)
  • Indien ingeschakeld - de Vroege toegang voor werknemers is zichtbaar in de GUI vanuit de drie bovenstaande touchpoints en een gebruiker kan deze naar eigen inzicht toevoegen;


How did we do?