Salaristypen bekijken, toevoegen en bewerken

Updated 9 months ago by Daniel Sjögren

U kunt een lijst met al uw op rekening gebaseerde salarissoorten bekijken.

Lijst met salarissoorten

Navigeer naar Accountinstellingen > Overeenkomsten > Salarissoorten en klik in het menu aan de linkerkant op salarissoorten. Er wordt een lijst weergegeven met alle salarissoorten voor uw account:

De lijst bevat vijf verschillende kolommen en u kunt ervoor kiezen om de lijst op een van de kolommen te sorteren:

 • Aangepaste naam : de aangepaste naam die u aan het salaristype hebt gegeven.
 • Custom code : De custom code die je aan de salarissoort hebt gegeven.
 • Standaardnaam : Quinyx standaardnaam voor het salaristype.
 • Standaardcode : Quinyx standaardcode voor het salaristype.
 • Laatst gewijzigd : Datum en tijd waarop de salarissoort voor het laatst is gewijzigd.
 • Acties: Klik hier om informatie over het salaristype te bewerken.
  Salarissoorten worden gegenereerd op basis van de instellingen die u in Quinyx doet.
  Voorbeeld
  Het salaristype voor Uurloon wordt geactiveerd als u dat selectievakje in de overeenkomst heeft aangevinkt, de verschillende UT's worden geactiveerd door de UT-periodes die u instelt, enz. U kunt ook salarissoorten toevoegen aan de bestaande lijst. De salarissoorten die u toevoegt, moeten worden geactiveerd door regels op een ploegtype, regels op een feestdag, een afwezigheid, of handmatig worden toegevoegd in het salarissoortenoverzicht voor de werknemer.
  Vraag je PM om advies over wat er moet worden toegevoegd.

Zoek salarissoorten

Het is mogelijk om de lijst met salarissoorten te doorzoeken met behulp van de zoekbalk bovenaan de pagina:

Wanneer u in de zoekbalk begint te typen, worden de zoekresultaten geel gemarkeerd:

U kunt zoeken op aangepaste naam, aangepaste code, standaardnaam en standaardcode.

Salaristypen toevoegen

Navigeer naar de lijst met salaristypes door naar accountinstellingen te gaan en klik op "Salaristypes" in het menu aan de linkerkant. Je ziet de lijst met bestaande salarissoorten (lees daar meer over hier ). Om een nieuw salaristype toe te voegen, klikt u op de groene knop "Salaristype toevoegen" in de rechterbovenhoek:

Er wordt een zijpaneel geopend waar u uw nieuwe salaristypes kunt configureren. U ziet een korte beschrijving voor elk veld om u te helpen bij uw configuratie:

Aangepaste codes

Een aangepaste code moet de code in uw salarissysteem weerspiegelen, zodat de geëxporteerde salarisbestanden correct kunnen worden ingevoerd

Aangepaste naam

Deze naam is zichtbaar voor zowel managers als medewerkers en komt meestal overeen met de naam die is ingesteld in het salarissysteem

Overboeken naar salarisadministratie

Indien aangevinkt dient deze salarissoort te worden opgenomen in het salarisdossier voor overboeking naar payroll

Vereist goedkeuring

Indien aangevinkt, genereert een niet-goedgekeurd salaristype geen uitkomst van uren in de Tijdkaart en zal er geen transactie naar het salarisbestand worden gemaakt

is afwezigheid

Dit wordt soms gebruikt om te bepalen of een salarissoort gerelateerd is aan een verlofreden. Indien aangevinkt, is het niet mogelijk om het handmatig toe te voegen aan de Tijdkaart

Handmatige toevoeging toestaan voor dit salaristype

Indien aangevinkt, is dit salaristype beschikbaar om handmatig direct in de Tijdkaart toe te voegen

Hoeveelheid

Definieer welk type kosten aan dit salaristype is gekoppeld

Berekening

U kunt kiezen voor Toevoegen aan uurloon, % van uurloon, vaste kosten, % van weekloon

Salaristype opnemen in totale kosten

Bij de berekening van de totale loonkost dient deze loonsoort mee te tellen

Voeg niet-compatibele salaristypes toe

Vink dit aan als u bestaande salarissoorten wilt kiezen die niet tegelijk met deze salarissoort kunnen worden gegenereerd.

Als je dit vakje aanvinkt, is er een harde definitie van tijd. Met andere woorden, de gedefinieerde andere salarissoort kan niet worden gegenereerd tussen 14:00 - 14:45 als deze salarissoort ook wordt gegenereerd om 14:00-14:45 uur.

Verbinding maken met Time Tracker

Het is mogelijk om maximaal 3 aangesloten Time Trackers toe te voegen voor deze salarissoort. Het is mogelijk om maximaal 3 aangesloten Time Trackers toe te voegen voor deze salarissoort. Time Tracker-saldo met een vermenigvuldigingsfactor van:

Aanpassingen

Rond de salarissoort af op een bepaalde periode. Dat wil zeggen een compensatie van een volledig half uur ongezellige uren voor elk begonnen half uur ongezellige uren.

Beperking instellen voor dagelijkse hoeveelheid

Als u een minimumhoeveelheid per dag instelt, wordt de hoeveelheid van de salarissoort naar dit minimum afgerond. Als u een maximum per dag instelt, zal de hoeveelheid deze nooit overschrijden.

Salaristypen bewerken

Navigeer naar de lijst met salarissoorten door naar accountinstellingen te gaan en in het menu aan de linkerkant op "Salarissoorten" te klikken. Om een bestaand salaristype te bewerken, klikt u op het penpictogram rechts van het salaristype:

Er wordt een zijpaneel geopend waar u het salaristype kunt bewerken:

Wanneer u klaar bent met het bewerken van het salaristype, klikt u op opslaan en uw wijzigingen worden opgeslagen.

Om salarissoorten toe te voegen en te bewerken, heeft u schrijftoegang nodig bij accountinstellingen. Als je alleen leestoegang hebt, kun je op de pen klikken, maar je ziet alleen de gegevens, je kunt deze niet bewerken.


How did we do?