Visa, lägg till och redigera lönearter

Uppdaterad 1 month ago av Leigh Hutchens

En löneart är en kod som Quinyx använder för att skicka antalet arbetade timmar till lönesystemet. På så vis förstår lönesystemet hur dem arbetade timmarna ska utbetalas.

I Quinyx finns det en lång lista med standardlönearter. Dessa lönearter är kopplade till olika inställningar i Avtalsmallen och kommer att genereras automatiskt om inställningarna överensstämmer. På grund av denna anledning så kan du inte ändra originalfunktionen av en standardlöneart, däremot kan du ändra namnet på dem för att passa din organisation.

Lista över lönearter

Navigera till Kontoinställningar> Avtal> Lönearter och klicka på lönearter i menyn till vänster. En lista som innehåller alla lönearter för ditt konto visas:

Listan innehåller fem olika kolumner och du kan välja att sortera listan på någon av kolumnerna:

 • Anpassat namn: Anpassat namn som du har gett lönearten.
 • Anpassad kod: Den anpassade koden du har angett till lönearten.
 • Standardkod: Quinyx standardkod för lönearten.
 • Standardnamn: Quinyx standardnamn för lönearten.
 • Senast ändrad: Datum och tidpunkt då lönearten senast ändrades.
 • Händelser: Klicka här för att redigera löneartssinformation.
  Lönearter genereras baserat på inställningarna du gör i Quinyx.
  Exempel
  Lönearten för timbetalning utlöses om du har checkrutan ikryssad i avtalet, de olika OB-tilläggen utlöses av de OB-perioder du ställer in etc. Du kan också lägga till lönearter i den befintliga listan. Lönearterna du lägger till måste utlösas av manuella regler på skifttyp, regler för en helgdag, frånvaro eller läggas till manuellt i löneartsöversikten för den anställde.
  Be din supportkontakt om vägledning i vad som behöver läggas till.

Sök lönearter

Det är möjligt att söka i listan över lönearter med hjälp av sökfältet högst upp på sidan:

När du börjar skriva i sökfältet markeras sökresultaten med gult:

Du kan söka efter anpassat namn, anpassad kod, standardnamn och standardkod.

Lägg till lönearter

Navigera till listan med lönearter genom att gå till Kontoinställningar > Lönearter i menyn till vänster. Du kommer att se listan över befintliga lönearter (läs mer om det här). För att lägga till en ny löneart, klicka på den gröna knappen "Lägg till löneart" i det övre högra hörnet:

En sidopanel öppnas där du kan konfigurera dina nya lönearter. Du ser en kort beskrivning för varje fält som hjälper dig med din konfiguration:

Anpassad kod

En anpassad kod måste återspegla koden i ditt lönesystem så att de exporterade lönefilerna kan matas in korrekt

Anpassat namn

Det här namnet är synligt både för chefer och anställda, och det matchar vanligtvis namninställningen i lönesystemet

Överför till lön

Om det är markerat bör denna lön typ ingå i lönefilen för överföring till lön

Kräver godkännande

Om det är markerat kommer en icke-godkänd löneart inte att generera några utfall av timmar på tidskortet och kommer inte att skapa någon transaktion till lönefilen

Är frånvaro

Detta används ibland för att definiera om en löntyp är relaterad till en ledighetsskäl. Om det är markerat kommer det inte att vara möjligt att lägga till det manuellt på tidskortet

Tillåt manuellt tillägg för denna löneart

Om den är markerad kommer denna löneart att kunna läggas till manuellt direkt på tidskortet

Antal

Definiera vilken typ av kostnad som är förknippad med denna löntyp

Beräkning

Du kan välja Lägg till timlön, % av timlön, fast kostnad, % av veckolön

Inkludera lönearten i total kostnad

Denna löneart bör inkluderas vid beräkning av den totala lönekostnaden

Lägg till icke kompatibla lönearter

Markera detta om du vill välja befintliga lönearter som inte kan genereras samtidigt med den specifika lönearten.

När du markerar den här rutan finns det en hård definition av tid. Det betyder kort sagt att den andra valda lönearten inte kan genereras mellan 14:00 - 14:45 om denna löneart också genereras 14: 00-14: 45.

Koppla till Time Tracker

Det är möjligt att lägga till högst 3 anslutna Time Trackers för en specifik löneart.

Justeringar

Avrunda lönearten till en viss tid. Dvs en hel halvtimme osocial tidsersättning för varje halvtimme osociala timmar som startas.

Ange begränsning för daglig mängd

Om du anger en minsta kvantitet per dag avrundas mängden av en löneart för att matcha detta minimum. Om du anger ett maximum per dag kommer kvantiteten aldrig att överstiga det.

Redigera lönearter

Navigera till listan med lönearter genom att gå till Kontoinställningar > Lönearter i menyn till vänster. För att redigera en befintlig löneart, klicka på penn-ikonen till höger om lönearten:

En sidopanel öppnas där du kan redigera lönearten:

När du har redigerat klart lönearten klickar du på spara och dina ändringar sparas.

För att kunna lägga till och redigera lönearter behöver du skrivbehörighet på kontoinställningar. Om du bara har läsbehörighet, kommer du att kunna klicka på pennan, men du kommer bara se data, kommer du inte att kunna redigera den.
Du kan använda ett API för att uppdatera manuella lönearter. Läs mer om det här. Du kan inte använda ett API för att uppdatera tabeller med lönearter för avtalslönearter.

Fick du hjälp?