Visa, lägg till och redigera lönearter

Uppdaterad av Daniel Sjögren

En löneart är en kod som Quinyx använder för att skicka antalet arbetade timmar till lönesystemet. Detta är hur lönesystemet förstår hur de arbetade timmarna kommer att betalas.

I Quinyx finns det en lång lista med standardlönearter. Dessa lönearter är kopplade till olika inställningar i avtalsmallen och kommer att genereras automatiskt om inställningarna är korrekta. Därför kan du inte ändra den ursprungliga funktionen för lönearten; du kan dock ändra namnet på lönearten för att passa din organisation.

Lista över lönearter

Gå till Kontoinställningar > Avtal > Lönearter och klicka på lönearter i menyn på vänster sida. En lista som innehåller alla lönearter för ditt konto visas.

Lönearter som ändras från Kontoinställningar kommer att återspegla ändringen i avtalsmallarna. Om du dock ändrar lönearten i avtalsmallen påverkas den inte om du gör några ändringar i Kontoinställningar!

Listan innehåller sex olika kolumner, och du kan välja att sortera listan efter valfri kolumn:

  • Anpassat namn: Det anpassade namnet du har gett till lönearten.
  • Anpassad kod: Den anpassade koden du har gett till lönearten för att passa ditt lönesystem.
  • Standardnamn: Quinyx standardnamn för lönearten.
  • Standardkod: Quinyx standardkod för lönearten.
  • Senast ändrad: Datum och tid för när lönearten senast ändrades.
  • Åtgärder: Klicka här för att redigera information om lönearten.

Lönearter genereras baserat på de inställningar du gör i Quinyx.

Exempel

Lönearter för timavlönade utlöses om du har markerat den checkrutan i avtalet, de olika OB:erna utlöses av de OB-perioder du har ställt in, osv. Du kan också lägga till lönearter i den befintliga listan. De lönearter du lägger till måste utlösas av regler för en skifttyp, regler för en helgdag eller frånvaro, eller läggas till manuellt i översikten över lönearter för den anställde.

Fråga din angivna supportkontakt om vägledning om vad som behöver läggas till.

Sök lönearter

Det är möjligt att söka i listan över lönearter genom att använda sökfältet längst upp på sidan:

När du börjar skriva i sökfältet kommer sökresultaten att markeras med gul färg:

Du kan söka på anpassat namn, anpassad kod, standardnamn och standardkod.

Lägg till lönearter

Gå till listan över lönearter genom att gå till Kontoinställningar > Lönearter i menyn på vänster sida. Du kommer att se listan över befintliga lönearter (läs mer om det här). För att lägga till en ny löneart, klicka på den gröna knappen Lägg till löneart i det övre högra hörnet.

En sidopanel öppnas där du kan konfigurera dina nya lönearter. Du kommer att se en kort beskrivning för varje fält för att hjälpa dig med konfigurationen.

Anpassad kod

En anpassad kod måste återspegla koden i ditt lönesystem så att de exporterade lönefilerna kan matas in korrekt.

Anpassat namn

Detta namn är synligt både för chefer och anställda, och det matchar vanligtvis namnet som är konfigurerat i lönesystemet.

Överför till lön

Om markerad ska denna löneart inkluderas i lönefilen för överföring till lön.

Kräver godkännande

Om markerad kommer en icke-godkänd löneart inte att generera något resultat av timmar i tidkortet och kommer inte att skapa någon transaktion till lönefilen.

Är frånvaro

Detta används ibland för att definiera om en löneart är relaterad till en frånvaroorsak. Om det är markerat kommer det inte att vara möjligt att lägga till det manuellt i tidkortet.

Tillåt manuellt tillägg av denna löneart

Om detta är markerat kommer denna löneart att vara tillgänglig att lägga till manuellt direkt i tidkortet.

Antal

Definiera vilken typ av kostnad som är associerad med denna löneart.

Beräkning

Du kan välja Lägg till timlön, % av timlön, fast kostnad, % av veckolönen.

Inkludera lönearten i total kostnad

Denna löneart bör inkluderas vid beräkning av den totala lönekostnaden.

Lägg till icke-kompatibla lönearter

Markera detta om du vill välja befintliga lönearter som inte kan genereras samtidigt som denna löneart.

När du markerar detta alternativ finns det en strikt definition av tid. Med andra ord kan den definierade andra lönearten inte genereras mellan 14:00 - 14:45 om denna löneart också genereras mellan 14:00 - 14:45.

Koppla till Time Tracker

Det är möjligt att lägga till högst 3 kopplade Time Trackers för denna löneart. Time Tracker-saldo med en multiplikationsfaktor av:

Justeringar

Avrunda lönearten till en viss tidsperiod. Till exempel: en hel halvtimmes OB-ersättning för varje halvtimme av påbörjad obekväm arbetstid.

Ange begränsning för daglig kvantitet

Om du ställer in en minsta kvantitet per dag, kommer kvantiteten av lönearten att avrundas för att matcha detta minimum. Om du ställer in ett maximum per dag, kommer kvantiteten aldrig att överstiga det.

Redigera löneart

Navigera till listan över löneslag genom att gå till Kontoinställningar > Lönearter i menyn på vänster sida. För att redigera en befintlig löneart, klicka på pennikonen till höger om lönearten:

En sidopanel öppnas där du kan redigera lönearten:

När du har avslutat redigeringen av lönearten, klicka på spara och dina ändringar kommer att sparas.

För att lägga till och redigera lönearter, behöver du skrivåtkomst för Kontoinställningar. Om du bara har läsåtkomst, kommer du att kunna klicka på pennan, men du kommer bara att se datan, du kommer inte att kunna redigera den.
Du kan använda ett API för att uppdatera manuella lönearter. Läs mer om det här. Du kan inte använda en API för att uppdatera tabeller för lönearter för avtalslönearter.


Fick du hjälp?