Frontline Portal - Filbehörigheter

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Du kan enkelt komma åt filer genom att klicka på Filer i verktygsfältet.

Vilka filer har jag tillgång till?

  • Alla filer som jag har laddat upp.
  • Alla filer som har laddats upp av någon annan i min grupp eller butik.
  • Alla filer som har laddats upp av någon i en grupp eller butik under mig i organisationshierarkin.
  • Alla filer i mappar som har delats med mig.
Exempel:
  • En användare på huvudkontoret kommer att ha tillgång till ALLA filer. Detta inkluderar filer som laddats upp av användare på huvudkontoret, fältledningsteam och alla butiksteam.
  • En distriktschef kommer att ha tillgång till filer som de själva och deras butiker har laddat upp. Om huvudkontoret har delat mappar med distriktschefen eller deras butiker kommer distriktschefen också att kunna se dessa mappar och filer.
  • En butiksanvändare kommer endast att ha tillgång till filer som har laddats upp av användare inom deras butik eller till filer i mappar som har delats med dem av huvudkontoret och fältledningsteam.


Fick du hjälp?