Frontline Portal - Skapa en mapp

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Från startsidan för filer kan du se alla befintliga filer och mappar.

  1. Navigera till området för dina filer där du vill lägga till en ny mapp
  2. Klicka på + ikonen i det övre vänstra hörnet.

  1. Välj Mapp.

  1. Ge din nya mapp ett namn (du kan byta namn på mappen senare).

Om du väljer att göra filen/mappen privat, är det med personer, inte med butiker.

När du skapar din mapp kan du också lägga till ett omslagsfoto, ge den en beskrivning, tilldela den till en kategori och lägga till eventuella taggar du vill associera med den.

Mappen kommer att läggas till i översikten för filer eller i den valda mappen och vara tillgänglig för alla användare som har åtkomst till mappen den ligger under. För mer information om vilka som kan se filer och mappar, se Filbehörigheter.

Du kan lägga till en mapp även om du inte är i en annan mapp i din Frontline Portal Drive. Dessa mappar kommer att läggas till på toppnivån av din Frontline Portal Drive och kan organiserad ändras senare.


Fick du hjälp?