Werken met standaard overuren

Updated by Leigh Hutchens

Het gebruik van wereldwijde overurenperioden in Quinyx is optioneel en overurenperioden kunnen in plaats daarvan op overeenkomstniveau worden ingesteld.

Wat is een standaard overurenperiode en hoe wordt deze gebruikt?

Wereldwijde overuren worden gebruikt om perioden in te stellen waarin automatisch extra uitbetalingen worden toegekend aan een werknemer die een dienst registreert tijdens dit tijdsbestek, op organisatieniveau. Deze wereldwijde instellingen worden vervolgens standaard gebruikt in overeenkomstsjablonen en individuele overeenkomsten.

Overuren (OT) perioden worden op dagniveau gedefinieerd en zijn wereldwijd voor het account. Als er overeenkomsten zijn waarin verschillende OT-perioden van toepassing zijn, wordt dit gedefinieerd in die specifieke overeenkomst.

Klik hier om meer te lezen over hoe overurenperioden in Quinyx te gebruiken.

Gebruikersverhalen

Als accountmanager met schrijftoegang tot accountinstellingen in Quinyx:

  • Kan ik alle OT-perioden en instellingen bekijken die voor het account zijn gedefinieerd.
  • Kan ik nieuwe OT-perioden toevoegen, bewerken en verwijderen.

Als accountmanager met leestoegang tot accountinstellingen in Quinyx:

  • Kan ik alle OT-perioden en instellingen bekijken die voor het account zijn gedefinieerd.


How did we do?