Standaard overuren toevoegen

Updated 9 months ago by Leigh Hutchens

Het gebruik van globale overuren in Quinyx is optioneel en in plaats daarvan kunnen overuren worden ingesteld op overeenkomstniveau.

Wat is een standaard overwerkperiode en hoe wordt deze gebruikt?

Globale overuren worden gebruikt om perioden in te stellen die, op organisatieniveau, automatisch extra uitbetalingen moeten toekennen aan een werknemer die tijdens dit venster een dienst aanmeldt. Deze globale instellingen worden vervolgens standaard gebruikt in overeenkomstsjablonen en individuele overeenkomsten.

Overuren (OT) perioden worden gedefinieerd op dagniveau en zijn globaal voor de rekening. Als er overeenkomsten zijn waar verschillende OT-periodes van toepassing zijn, staat dat in die specifieke overeenkomst.

Klik hier om meer te lezen over het gebruik van overuren in de Overeenkomstsjablonen.

Gebruiksgevallen

Als accountmanager met schrijftoegang op accountinstellingen in Quinyx:

  • Ik kan alle OT-periodes en instellingen bekijken die voor het account zijn gedefinieerd.
  • Ik kan nieuwe OT-periodes toevoegen, bewerken en verwijderen.

Als accountmanager met leestoegang tot accountinstellingen in Quinyx:

  • Ik kan alle OT-periodes en instellingen bekijken die voor het account zijn gedefinieerd.


How did we do?