Lägg till standard övertidsperioder

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Att använda globala övertidsperioder i Quinyx är valfritt och övertidsperioder kan ställas in på avtalsnivå istället.

Vad är en standard övertidsperiod och hur används den?

Global övertid används för att ställa in perioder som på organisationsnivå automatiskt ska generera ytterligare utbetalningar till en anställd som arbetar ett skift under dessa förutsättningar. Dessa globala inställningar används sedan som standard i avtalsmallar och enskilda avtal för varje kund.

Övertidsperioder (ÖT) definieras på dagsnivå och är globala för just ert konto. Om det finns avtal där olika ÖT-perioder gäller definieras detta i det specifika avtalet.

Klicka här för att läsa mer om hur du använder övertid i Quinyx.

Användarberättelser

Som kontoansvarig med skrivåtkomst till kontoinställningar i Quinyx:

  • Jag kan se alla ÖT-perioder och inställningar som definierats för kontot.
  • Jag kan lägga till, redigera och ta bort nya ÖT-perioder.

Som Account Manager med läsåtkomst på kontoinställningarna i Quinyx:

  • Jag kan se alla ÖT-perioder och inställningar som definierats för kontot.


Fick du hjälp?