Maak vaardigheidssjablonen

Updated 2 years ago by Leigh Hutchens

Het maken van een vaardigheidssjabloon kan handig zijn om snel een groep vaardigheden aan één persoon tegelijk te koppelen. Misschien moet uw keukenpersoneel bijvoorbeeld altijd een voedselveiligheidstraining volgen en Spaans spreken. Door een sjabloon aan te maken, kunt u deze vaardigheden gemakkelijker toevoegen.

Om een nieuwe vaardigheidssjabloon te maken:

  1. Ga naar Accountinstellingen> Vaardigheidssjablonen.
  2. Klik op Toevoegen:
  3. Geef uw vaardigheidssjabloon een naam:
  1. Koppel zoveel mogelijk vaardigheden aan die functie.
  2. Klik op Toevoegen.

Als u nu vaardigheden aan een werknemer wilt koppelen, kunt u de sjabloon gebruiken in plaats van dat u vaardigheden afzonderlijk moet toevoegen.

  1. Navigeer naar Mensen> Details van personen> Vaardigheden.
  2. Klik op het vaardigheidssjabloon dat u heeft ingesteld:

Dus nu, wanneer u de sjabloon Keukenpersoneel selecteert die u eerder hebt ingesteld, worden bijvoorbeeld Spaans en Voedselveiligheid automatisch toegevoegd en hoeft u ze niet handmatig toe te voegen.


How did we do?