Organisation

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Organisation tillåter dig att lägga till medlemmar som får access till olika delar av organisationen.

Här kan du: 

  • Se vilka som är medlemmar i de olika grupperna i organisationen
  • Se ärvda medlemmar
  • Lägga till medlemmar i grupper
  • Tilldela roller i organisationens grupper


Fick du hjälp?