Loggar (Gamla)

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Loggarna är endast tillgängliga om du har tillgång till kontoinställningar . Du hittar sidan Loggar längst ner i menyn till vänster i kontoinställningarna. Klicka för att öppna sidan och börja söka i loggarna.

Quinyx tillhandahåller följande granskningsloggar:

 • Schema
 • Tid
 • Lön
 • Konfiguration

Klicka på sök så öppnas en sidopanel.

 • Välj det datumintervall som du vill söka efter.
 • Välj den typ av granskningslogg du vill generera.
 • Välj på vilken enhet du vill söka.
 • Välj antingen uppdateringsdatum eller skiftdatum i sökfältet.
 • Klicka på Ladda så stängs sidopanelen och data börjar laddas.
 • När den är laddad ser du en lista över alla uppdateringar som har gjorts i schemat för den valda enheten.

Följande kommer att synas:

 • Tidsstämpel : Datum och tid för när ändringen gjordes.
 • Av: Vem gjorde förändringen.
 • Åtgärder: Vilken typ av åtgärd gjordes (uppdaterade, skapade, raderade, osv).
 • Skifttyp: Namn på skifttypen som ändrades.
 • Ändrat värde : Vilken typ av förändring gjordes (starttid, startdatum, tilldelad anställd, etc.).
 • Nytt värde: Vad ändrades det till.
 • Detaljer: Datum och tid för när skiftet är schemalagt.

Varje sida kommer att visa 100 objekt, och du kan hoppa mellan sidorna genom att använda pilarna i det övre högra hörnet.

De datum du söker på är det datum skiftet uppdaterades .


Fick du hjälp?