Quinyx WFM Mobil 3.4

Uppdaterad av Johannes Nordman

Ny design för attest vyn

Vi har en helt ny design för vår attestvy.

Ny design för lägg till/ändra stämplingsvyn

Vi har en ny design för vyn där man ändrar och lägger till stämplingar i attestvyn.

Möjlighet att inte splitta pulse resultat

Det är nu möjligt att välja hur du vill splitta dina pulseresultat. På enhet, avdelning, total, alla samtidigt eller vissa kombinerat. Detta kan behövas om era enheter eller avdelningar har väldigt få medlemmar så att resultatet göms på grund av för få svaranden.

Övriga förbättringar:

  • Flera förbättringar för pulsrapporten bland annat att splitta ut kommentarer i ett nytt blad
  • Nya applikationsikoner
  • Generella prestandaförbättringar

Additional improvements:

  • Several improvements for the pulse report including splitting comments into a separate sheets
  • New application icons
  • General performance improvements


Fick du hjälp?