Version 0053

Rättighetsstyrning

Vi har nu lagt til till stöd för rättighetsstyrning i Neo, dvs vad en användare ska kunna se och göra i systemet. Vänligen se manualen för mer information.

Schema och Grundschema

Flytta och kopiera skift

Vi fortsätter att lägga till funktionalitet som gör det möjligt för användare att lägga till och redigera skift. Med den här releasen så kommer du att kunna flytta och kopiera skift.

Kopiera skift
 1. klicka på ett skift
 2. "quick edit" öppnas

 1. klicka på handikonen
 2. en clipboard kommer att visas ovanför schemavyn med information om det valda skiftet. Det valda skiftet kommer också att ha en ram runt sig, så det är lätt att se vilket skift som är valt.
 1. klicka på cellen (dag/anställd) dit du vill kopiera skiftet
 2. klicka på kopieraikonen. Skiftet är kopierat
 3. om du vill fortsätta kopiera skiftet till andra anställda och / eller andra dagar, upprepa steg 6 och 7. När du är färdig med att kopiera, klicka på "X" i clipboarden.

Eller

 1. peka med muspekaren över skiftet och en handikon blir synlig

 1. klicka på handikonen
 2. en clipboard kommer att visas ovanför schemavyn med information om det valda skiftet. Det valda skiftet kommer också att ha en ram runt sig, så det är lätt att se vilket skift som är valt.
 3. klicka på cellen (dag/anställd) dit du vill kopiera skiftet
 4. klicka på kopieraikonen. Skiftet är kopierat
 5. om du vill fortsätta kopiera skiftet till andra anställda och / eller andra dagar, upprepa steg 6 och 7. När du är färdig med att kopiera, klicka på "X" i clipboarden.
Flytta ett skift
 1. klicka på ett skift
 2. "quick edit" öppnas
 3. klicka på handikonen
 4. en clipboard kommer att visas ovanför schemavyn med information om det valda skiftet. Det valda skiftet kommer också att ha en ram runt sig, så det är lätt att se vilket skift som är valt.
 5. klicka på cellen (dag/anställd) dit du vill kopiera skiftet
 6. klicka på flyttaikonen. Skiftet är flyttat
 7. clipboarden stängs efter att skiftet är flyttat.

eller

 1. peka med muspekaren över skiftet och en handikon blir synlig
 2. klicka på handikonen
 3. en clipboard kommer att visas ovanför schemavyn med information om det valda skiftet. Det valda skiftet kommer också att ha en ram runt sig, så det är lätt att se vilket skift som är valt.
 4. klicka på cellen (dag/anställd) dit du vill kopiera skiftet
 5. klicka på flyttaikonen. Skiftet är flyttat
 6. clipboarden stängs efter att skiftet är flyttat.

Bugfixar

 • Qmails skickas inte längre ut när ett Grundschema rullas ut i en opublicerad period.


Fick du hjälp?