Starta din konfiguration här

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Om du är ny kund i ett projekt kommer du att ha en Quinyx Application Specialist som du bör rådgöra med gällande konfigurationen av ditt konto. Om du inte är i ett projekt, prata med din Quinyx supportkontakt om du har några frågor.

Att konfigurera Quinyx är relativt enkelt och du bör göra saker i en viss ordning. Din tilldelade applikationsspecialist guidar dig genom konfigurationen under projektet. Målet med våra konfigurationsartiklar är att ge dig en överblick över alla nödvändiga steg och att ge dig en grundläggande förståelse för hur saker och ting görs.

Skapandet av kund görs av en applikationsspecialist från Quinyx i början av ditt projekt tillsammans med en kontaktperson samt lite grundläggande information om din organisation. Din applikationsspecialist står även för skapandet av en personalkategori och lägga till dig som kontoägare för ert konto så att du kan logga in och börja utforska produkten.

Supporten aktiverar de moduler som ingår.

Skapandet av kundkontot skapar också den första enheten i din struktur. Denna enhet har unika egenskaper, så du bör gå igenom enhetsinställningarna för denna huvudenhet innan du skapar några fler enheter i din organisation. Detta kan göras senare om så önskas, men bör göras innan resterande enheter skapas.

Stegen för grundläggande konfiguration

Vissa konfigurationssteg är obligatoriska och de är markerade med * så det blir lätt för dig att se vad som måste konfigureras. Stegen som inte är obligatoriska kan utföras senare, så du behöver inte konfigurera dem alla från början. Det är enklast att göra konfigurationen i den ordning som den står. Det är inget måste, men det kan annars innebära att du måste gå tillbaka och göra fler manuella steg i efterhand.

Din applikationsspecialist guidar dig genom konfigurationen och hjälper dig med alla frågor du har.

Vad händer om du vill ändra inställningar som inte är tillgängliga?

Om du vill ändra inställningar som för närvarande inte är tillgängliga kan du kontakta Quinyx Support för att hjälpa dig uppdatera dem. Skriv "Inställningar" i ämnesraden i ditt ärende.

Tänk på följande innan du kontaktar Quinyx Support:

  • Är jag en supportkontakt/superuser för min organisation?
  • Har du kontrollerat att inställningen inte är tillgänglig ännu i Neo?
  • Känner du specifikt till den förändring du vill göra?
  • Känner du till önskat resultat som förändringen kommer att få?


Fick du hjälp?