Hantering av frånvaro i delvis låst period eller när delar av frånvaron är överförd till lön

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Chefer kan göra ändringar på en frånvaro som är i en delvis låst period eller när delar av frånvaron är överförd till lön.  Ändringen kan endast göras på den delen av frånvaron som är utanför den låsta perioden och som inte är överförd till lön.

Exempel

Anställd är föräldraledig mellan den 1 mars till 31 maj. Den anställde kommer in och jobbar en helg i april. Hela mars har låsts. Chefen kan då lägga in skift på den helg i april när den anställde ska jobba utan att behöva ändra frånvaron.Fick du hjälp?