Lägg till en andra frånvaro - Ersätt eller överlappa

Uppdaterad av Daniel Sjögren

När du lägger till en andra frånvaro till en period där det redan ligger en frånvaro för en och samma anställd så ger Quinyx möjlighet att ersätta den ursprungliga frånvaron, men även att skapa två överlappande frånvarotillfällen.

Överlappande frånvaro

Om en anställd redan har en frånvaro under en viss dag eller period så kan du lägga till en frånvaro till för samma dag eller period. I nedan exempel är Sara deltidsjukskriven men vill gå på semester under tre dagars tid under sin sjukskrivningsperiod. Det innebär att hon kommer vara helt frånvarande från jobbet under just de tre dagarna. För att uppnå detta så lägger vi till en andra frånvaro som har en annan frånvarotyp. När vi lägger till den andra frånvaron ges vi möjligheten att antingen ersätta eller överlappa Saras befintliga sjukfrånvaro med hennes semester:

Väljer vi "Överlappa" så kommer Saras två frånvarotillfällen att visas tillsammans i Schema:

Möjligheten att skapa överlappande frånvaro styrs av "Tillåt överlappande frånvaro"-inställningen i enhetsinställningar.

Quinyx har i nuläget enbart stöd för två överlappande frånvarotillfällen vid en och samma tidpunkt - försök att lägga till en tredje genererar ett felmeddelande:

Ersätta frånvaro

Oavsett var du har för inställningar så är det alltid möjligt att ersätta en befintlig frånvaro med en ny.

I exemplet nedan, så är är den anställde sedan tidigare föräldraledig 5 -12 mars, men vill nu ha semester 10-11 mars. När man lägger till semestern i systemet, så splittrar den nya frånvaron den gamla, dvs:

  1. Föräldraledig
  2. Semester
  3. Föräldraledig


Överlappande frånvaroansökan / frånvaro

Det också att vara möjligt att välja om en frånvaroansökan ska ersättas eller överlappas med frånvaro. När inställningen "Tillåt överlappande frånvaro" är aktiverad på enhetskortet och en anställd skickar in en frånvaroansökan där det redan finns frånvaro, kan du välja att ersätta eller överlappa frånvaron godkänds.

Restriktioner: 

  • "Quick action" i meddelandepanelen 
  • För närvarande tittar vi bara på frånvaro inom samma enhet för att se om det finns andra frånvaro som överlappar ledighetsansökan. Om den anställde har ledigt på en annan enhet kommer vi inte att informera användaren och det kommer inte heller att vara möjligt att ersätta frånvaron på andra enheter.
  • Ledighetsansökan kan bara skickas från mobilappen (ej Personalportalen) om inställningen är aktiverad.


Fick du hjälp?