Mobil - Lägg till & ändra uppgifter

Uppdaterad av Johannes Nordman

Lägg till/redigera uppgifter för skift i appen som anställd

Du kan lägga till och redigera uppgifter i mobilappen. För att göra detta navigerar du till en skifts detaljvy. Här kan du lägga till en uppgift genom att klicka på knappen Lägg till uppgift längst ner på sidan. Du kan också redigera eller ta bort en redan befintlig uppgift genom att klicka på uppgiften i fråga.

Alla funktioner för uppgifter styrs av åtkomsträttigheter och är inaktiverat som standard. Eftersom denna funktionalitet är inaktiverad som standard måste den aktiveras under Mobil- och personalportalbehörigheter i web.quinyx.com för att fungera.


Fick du hjälp?