Version 382

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 26 augusti 2020

Ny funktionalitet

  • Inget just nu

Uppdateringar och prestandaförbättringar

  • Inget just nu

Bugrättningar

  • Korrigering av problem med wsdlUpdateEmployees and dess automatiska skapande av medarbetares email adresser.
  • Korrigering till redigering av rättighetsinställningar som hade synlighet av som standard.
  • Korrigering av Mobil SSO konfigurering avseende mijöinställningar.

API / webbtjänstuppdateringar

Då .NET Core inte stödjer ISO-8859-1, och vårt SOAP API använder NUSOAP som har ISO-8859-1 som standard. För dessa användare skall kunna generera klasser korrekt har vi lagt till ytterligare en URL för att anropa SOAP webbtjänsten https://api.quinyx.com/FlexForceWebServices.php?wsdl&utf8

Klicka här att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmuntrar samtliga kunder att dra nytta av våra Apier för säker och korrekt underhåll av information. För att säkerställa hållbar prestanda över tid genom kontrollerat och väl övervägt utnyttjande från våra kunders sida, har vi beslutat att introducera restriktioner på användandet av apierna. Dessa restriktioner kommer att upprätthållas programmatiskt.Vi är nu i färd med att övervaka användande för att identifiera vilka restriktioner som är nödvändiga för att säkra ett hållbart användande.Den första begränsningen vi kommer att införa gäller antalet samtidiga anrop där gränsen kommer att sättas till 5. En klient bör förvänta svarskod 429 om gränsen skulle överskridas.Vi kommer att meddela i god tid innan denna första begränsning såväl som framtida restriktioner tas i bruk programmatiskt för att våra kunder ska kunna genomföra nödvändiga anpassningar i sina klienter.


Fick du hjälp?