Version 379

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 15 juli 2020

Ny funktionalitet

Möjlighet för beräknad kompensation i samband med helgdagsregler

På vissa geografiska marknader görs beräkningar av den kompensation som ska genereras på en helgdag på ett genomsnittlig av tidigare genererad lönearter. Inom Quinyx hänvisar vi till dessa som en beräknad kompensation, och med denna version har vi lagt till möjligheten att koppla dessa till helgdagar.

Möjliga val för en beräknad kompensation
 • Valda genererade lönearter under:
  • X kalenderdagar, vecka(or), hela veckor före helgdagen dividerat med arbetade dagar i samma period.
Arbetade dagar definieras som vilken stämplad tid som helst under en dag eller en frånvaro som räknas som arbetad tid. Möjligheten att definiera vilka frånvaro som ska räknas som arbetsdagar finns tillgänglig oberoende av inställningen på frånvaroorsaken
Exempel

Anställd A har haft följande lönearter genererade 28 dagar före den aktuella helgdagen och har haft 13 arbetsdagar inom den perioden:

 • Löneart 1234: 143,25
 • Löneart 4321: 12,25
 • Löneart 9874: 13,78

En kompensationsberäkning läggs till på helgdagen att endast ta med lönearterna 1234 och 9784 .

Det genererade resultatet från denna regel på helgdagen är:

 • Löneart 1234: 11.02 (143,25 / 13)
 • Löneart 9874: 1,06 (13,78 / 13)

Läs mer om helgdagar här.

Läs mer om och de nuvarande möjligheterna för beräknad kompensation här.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Nya tidszoner har lagts till för:

 • Manila, Filippinerna
 • Hanoi, Vietnam
 • Taipei, Taiwan
 • Kuala Lumpur, Malaysia

Buggrättningar

 • Korrigering till Time Trackers avseende vissa transaktioner ej uppdaterats den sista anställningsdagen.
 • Korrigering till wsdlGetAgreementsV2 avseende att svaret innehöll decimaltal trots definierad som INT.
 • Korrigering till chef som inte får Qmail för frånvaroansökningar.
 • Korrigering till wsdlInitiateTransferToPayroll när det gäller avdelnings selektering på anställd.

API / webbtjänstuppdateringar

wsdlGetSalaryCompensations : Denna funktion returnerar information om konfigurering för beräknad kompensation.

wsdlDeleteSalaryCompensations : Denna funktion raderar konfigurering för beräknad kompensation.

wsdlUpdateSalaryCompensations : Denna funktion sparar konfigurering för beräknad kompensation.

Klicka här att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmuntrar samtliga kunder att dra nytta av våra Apier för säker och korrekt underhåll av information. För att säkerställa hållbar prestanda över tid genom kontrollerat och väl övervägt utnyttjande från våra kunders sida, har vi beslutat att introducera restriktioner på användandet av apierna. Dessa restriktioner kommer att upprätthållas programmatiskt.Vi är nu i färd med att övervaka användande för att identifiera vilka restriktioner som är nödvändiga för att säkra ett hållbart användande.Den första begränsningen vi kommer att införa gäller antalet samtidiga anrop där gränsen kommer att sättas till 5. En klient bör förvänta svarskod 429 om gränsen skulle överskridas.Vi kommer att meddela i god tid innan denna första begränsning såväl som framtida restriktioner tas i bruk programmatiskt för att våra kunder ska kunna genomföra nödvändiga anpassningar i sina klienter.


Fick du hjälp?