Version 348

Nya funktioner

Möjlighet för fler pdf mallar kopplade till en avtalsmall

Det är nu möjligt att koppla flera pdf mallar till en enskild avtalsmall.

Detta görs från Tid → Avtalsmallar → Vald mall E-signering

De olika pdf mallarna kan sedan väljas från avtalet i samband med att e-signering startas. Möjlighet för att förhandsvisa de olika pdf mallarna finns.

Läs mer om E-signering här

Skift med "räkna ej som schemalagda timmar" inställning, genererar nu lönekostnad

När skift används som är satta till "räkna ej som schemalagda timmar" under avancerade inställningar på skifttypen kommer nu att räknas med lönekostnad i schemavyn på samma sätt som i Tid vyn med en kopplad stämpling. Denna förändring påverkar även prognosvyn som använder samma logik.

"Rate Quinyx"-dialog

En ny betygsättningsdialog kommer nu att visas i Admin-portalen 10 sekunder efter att man öppnar Schema- eller Personal-fliken. Efter att man har gett stjärnbetyg kan man bjudas in till att skriva en recension av Quinyx på en extern recensionstjänst. Alla stjärnbetyg är anonyma och används endast för att hjälpa oss att förbättra tjänsten.

API / Webservice uppdateringar

wsdlGetAgreementInfoByDate - Ny metod för att hämta information om avtals värden för en specifik tidpunkt.

wsdlGetAgreementTemplatesV2 - Stöd för extAgreementTemplateId i anropet

wsdlGetAgreementsV2 -Stöd för extAgreementTemplateId i anropet

wsdlUpdateagreementsV2 - Stöd för extAgreementTemplateId i anropet

wsdlGetSchedulesV2 -  leaveReasonId adderat till svaret

Läs mer om Web Service anropen via länkarna nedan.

Klicka här för att visa den nya Quinyx WFM Web Service-dokumentationen
Klicka här för att visa den historiska Quinyx WFM Web Service-dokumentationen

Uppdateringar och prestandaförbättringar

  • Rättighetsinställningar tillagda för dokumenthantering på personalkortet
  • Länken för manualen vidarebefordrar nu användare till den engelska versionen om inte valt språk stöds av https://quinyx.helpdocs.io
  • Allmänna prestandaförbättringar

Felrättningar

  • Rättning där skift satta som "räkna ej som schemalagd tid" ej validerades mot färdigheter
  • Korrigering till skift satta som "räkna ej som schemalagd tid" i ett fast schema räknades med i beräkningen mot "övertid mot fast schema"
  • Korrigering av fast schema rapport som skrivs ut från Schema Fast schema → Valt fast schema. Denna tar nu med OB 4-8 korrekt
  • Korrigering till att rapporten Schemarapporter → Regelbrottslogg nu tar med samtliga regelbrott
  • Rättning till att skapandet av en ny medarbetare med befintlig e-post adress skapade ett nytt avtal
  • Rättning av att användare blev utloggad när stämpling på dag med frånvaro försökte delas
  • Korrigering av att skift som flyttades mellan månader skapade ett felmeddelande om överlappande skift


Fick du hjälp?