Enhetsgrupper

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Du kan använda enhetsgrupper för att välja en grupp enheter med ett enda urval.

Under Kontoinställningar > Åtkomsträttigheter > Enhetsgrupper kan du gruppera olika enheter så att du bättre kan tilldela och hantera deras associerade konfigurationer tillsammans:

Att använda enhetsgrupper är användbart om du till exempel gör löner om du vill dela upp din lönelista i specifika enhetsgrupper.


Fick du hjälp?