Att arbeta med associerade grupper vs associerade anställda

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Du kan associera enskilda användare OCH/ELLER enheter till en samarbetsgrupp genom att använda alternativen Associerade grupper och Associerade anställda.

Dessa två inställningar gör det möjligt för dig att kartlägga användare (som definierats via din organisationshierarki, som beskrivs här) till samarbetsgruppens hierarki och definiera målgruppen på varje nivå.

Associerade grupper

  • Associerade grupper: definiera vilka enheter du vill att ska vara associerade med den samarbetsgruppen - detta är ett enkelt sätt att lägga till användare i bulk till en samarbetsgrupp.
Du kan lägga till Associerade grupper på varje nivå av din samarbetsgrupps hierarki.

Exempel: Genom Associerade grupper, och genom att kartlägga en befintlig enhet till en samarbetsgrupp, kommer de anställda som ingår i den enheten automatiskt att tillskrivas samarbetsgruppen.

Detta innebär att om du associerar enhet A och enhet D med samarbetsgruppen Land A, kommer de 20 anställda i enhet A och de 30 anställda i enhet D automatiskt att bli mottagare av allt innehåll som distribueras till den samarbetsgruppen.

Likaså, om du lägger till/tar bort anställda till/från enheter, kommer mottagarlistan för Land A automatiskt att uppdateras också.

Associerade anställda

  • Associerade anställda: definiera eventuella enskilda användare du vill ska associeras med den samarbetsgruppen.
Genom att använda Associerade anställda kan du inkludera ytterligare individer i samarbetsgruppen.

Exempel: Via Associerade anställda kan du också lägga till individer till en samarbetsgrupp utöver de individer som inkluderats via de enheter som du har kartlagt till en samarbetsgrupp, i det exempel som används för Associerade grupper ovan.

Till exempel kan en klient bara ha en områdeschef för ett specifikt område; Joe Bloggs är områdeschef för område A - London.

För denna klient kan alla områdeschefer tillhöra samma enhet i WFM, så vi vill inte associera hela enheten med samarbetsgruppen. Med tanke på att vi bara vill associera en av dessa områdeschefer med område A - London samarbetsgruppen, kan vi associera Joe Bloggs som en individ.


Fick du hjälp?