Sök personal

Uppdaterad 2 months ago av Leigh Hutchens

När du använder sökfältet i Personer kan du använda något av sökkriterierna nedan:

  • Namn
  • E-post
  • Anställningsnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

När du söker efter något av ovanstående objekt markeras resultatet i gult i listan Personer:

Sök inom domänen

Alla som har en roll på kundnivå kan nu navigera till sidan Personer för hela domänen. När du öppnar gruppväljaren ser du nu namnet på din domän högst upp:

Klicka på domännamnet så öppnas sidan Personer för din domän. Du kan använda någon av de sökkriterier som anges ovan för att hitta anställda inom hela domänen. Om du har ett stort antal anställda visas en laddningsindikator tills sidan laddas och samma indikator visas bredvid sökfältet medan du söker efter anställda.

 Endast personer som har en roll på kundnivå och läsåtkomst på Personer kommer att kunna se domännamnet i gruppväljaren.
 När du har navigerat till sidan Personer för domänen är det möjligt att också navigera till andra platser medan du är på domänen. Detta är avsett, och om sidan du försöker gå till inte är tillgänglig på domännivå kommer du att få ett felmeddelande.
Läs mer om att använda API:er relaterade till anställda här.

Fick du hjälp?