Tilldelning av skift på bortaenhet kräver godkännande

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Enhetsinställningen "Tilldelning av skift på bortaenhet kräver godkännande" avgör huruvida en medarbetares chef(er) på hemmaenheten måste godkänna andra chefers försök att tilldela skift till medarbetaren på andra enheter. Den här artikeln beskriver arbetsflödet som görs gällande när inställningen är ibockad. Själva inställningen är för närvarande konfigurerad i Kontoinställningar > Grupphantering > [vald enhet] > Avancerade enhetsinställningar > Funktionalitet > Skifttilldelning på bortaenhet kräver godkännande.

Begärande chef

Den begärande chefen kommer att få denna varning när denne försöker schemalägga medarbetaren:

Om du väljer "Ja" ovan så visas ett meddelande i "Redigera skift"-formuläret för det skiftet så att skiftet inte vid ett senare tillfälle tilldelas någon annan av misstag. Meddelandet innehåller information om vilken medarbetare som berörs av begäran samt om vilken enhet som begäran ligger hos:

Ett liknande meddelande visas om skiftet öppnas i den begärande chefens Notifieringar-panel.

Skift som har en förfrågan som ännu inte godkänts kommer att visas som obemannade tills de godkänts av den godkännande chefen och detta oavsett om skiftet i fråga var tilldelat eller obemannat innan förfrågan skickades. Om förfrågan godkänns så kommer skiftet automatiskt att slå över till att visas som tilldelat i schema.

Om förfrågan avvisas av den godkännande chefen förblir skiftet obemannat.

Om du som begärande chef vill avbryta en pågående förfrågan så kan du antingen ta bort skiftet eller tilldela det till en annan medarbetare. Om du redigerar skiftet som innehåller förfrågan så kommer det att återspeglas i begäran som hanteras av godkännandet chef. Observera att kopiering av ett skift som innehar en förfrågan kommer att resultera i ett annan obemannat skift men förfrågan om skifttilldelning kommer inte att föras över till i och med kopieringen.

När det gäller skifttilldelningar som begärts av chefer för tidigare skift, tilldelas medarbetaren helt enkelt utan att en begäran skickas till den tilldelande chefen. Anledningen är att dessa ovanliga fall är fall där den anställde redan har arbetat passet, i vilket fall (s)han har rätt till ersättning för det och godkännandet från hans/hennes chef för hemenheten blir därför irrelevant.

Godkännande chef

Alla användare med en chefsroll och skrivåtkomst för Schema-rättigheten på medarbetarens hemmaenhet kan godkänna en förfrågan och tilldelning av skift. Den godkännande chefen får inget Qmail angående innehållandes förfrågan, men precis som för andra skiftbokningar så visas och hanteras förfrågan i Notifieringar-panelen och mer specifikt i avsnittet Skift att godkänna:

Förfrågan innehåller följande information:

  • Skifttyp
  • Skiftenhet
  • Skiftdatum
  • Skiftets start- och sluttid
  • Fullständigt namn på begärande chefen
  • Fullständigt namn på medarbetaren förfrågan gäller

Du som godkännande chef kan välja att godkänna eller avslå förfrågan. Om du godkänner begäran så kommer medarbetaren att få ett Qmail som informerar honom/henne om skiftet. Det Qmail som medarbetaren får kommer att innehålla information om skiftet medarbetaren har tilldelats men inte om namnet på skiftenhetens. Den begärande chefen får ingen notifiering till följd av att du godkänner eller avslår förfrågan.

Om en chef i Quinyx har en chefsroll på både den begärande enheten och på den godkännande enheten så kan användaren i fråga godkänna sin egen begäran genom att navigera från den begärande enheten till Notifieringar-panelen för den godkännande enheten.

I översiktsvyns widget för Kommande händelser visar vi alla skiftbokningar och skiftbyten.


Fick du hjälp?