Version 0180

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Releasedatum 22 februari 2024

På grund av en schemakrock med produktionstestaktiviteter kommer vi att skjuta upp lanseringen från onsdagen den 21 februari till nästa tillgängliga lanseringstillfälle torsdagen den 22 februari kl. 10.00 CET.

Sammanfattning av release

Har du ont om tid och vill ha en övergripande sammanfattning?

Quinyx web app Version 0180

Ny funktionalitet

 • Du kan nu ge dina blivande anställda tillgång till mobilapparna och personalportalen innan deras faktiska startdatum, genom att tilldela ett datum för tidig access.
 • Organisation REST API:et presenterar skapa, läsa, uppdatera och radera (CRUD) funktionalitet för grundläggande data om en organisationsenhet (region, enhet eller avdelning).

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Vi stödjer nu ett 24-timmarsformat för Messenger.
 • Vi gjorde en liten uppdatering av regelborttagning när den underliggande prognoskonfigurationen tas bort.
 • Vi har nu aktiverat användningen av minimum- och maximumregler konfigurerade som arbetsregler på optimala bemanningsvariabler som kan användas i Auto-schema vid skapande av scheman.

Buggfixar

 • Du kanske är intresserad av en av våra buggfixar i denna version. Om du vill ha mer information, klicka här.

Viktig information

 • Intresseanmälan - vi har beslutat att förlänga slutet av livscykeldatumet till slutet av Q1 2024, specifikt till den 31 mars 2024. Läs mer om detta beslut nedan.
 • Quinyx har beslutat att stödet för den gamla SSO-konfigurationen (Classic och Mobile) kommer att tas bort under 2024.

Frontline Portal Version 0180

Ny funktionalitet

 • Inga för närvarande.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Vi har förbättrat tydligheten i bekräftelsemeddelanden vid borttagning på startsidan, där det nu tydligt anges att resurser (filer, mappar, formulär) permanent tas bort för alla användare som svar på användarfeedback.
 • Vi har tagit bort avbrutna uppgifter från den globala kalendern, så nu visas endast "aktiva" objekt.

Buggfixar

 • Du kanske är intresserad av en av våra buggifxar i denna version. Om du vill ha mer information, klicka här.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Inga för närvarande.

Viktig information

Uppdatering! Funktionalitet för intresseanmälan

Efter noggrant övervägande och med insikt om att slutet av året och semestertiden innebär utmaningar för våra kunder att uppfylla den ursprungliga tidsplanen, har vi beslutat att inte fortsätta med den tidigare kommunicerade planen att avsluta funktionaliteten för intresseanmälan (NOI) i december 2023.

Istället har vi beslutat att förlänga slutdatumet för NOI till slutet av Q1 2024, specifikt till den 31 mars 2024.

Under denna förlängda period uppmanar vi alla våra kunder att övergå till att använda funktionaliteten för Tillgänglighet. Tillgänglighet är en mer användarvänlig funktion som passar för en bredare användning jämfört med intresseanmälan. Några anmärkningsvärda funktioner i tillgänglighetsfunktionaliteten inkluderar möjligheten att konvertera en tillgänglighetspost till ett skift i Schemavyn av Quinyx webbapp. Dessutom stöder Quinyx avdelningar med tillgänglighet och flerval av både enheter och avdelningar vid skapande av tillgänglighet som användare. Användare kan se, skapa, redigera och ta bort sina egna tillgänglighetstimmar med hjälp av våra mobilappar.

Vi uppskattar er förståelse och samarbete under denna övergångsperiod. Om ni har några frågor eller behöver ytterligare hjälp, tveka inte att kontakta vårt supportteam.

Livslängden av Classic och Mobile SSO upphör senast den 31 mars 2024

Quinyx har beslutat att stödet för den gamla SSO-konfigurationen (Classic och Mobile) kommer att tas bort under 2024.

Nya konfigurationer är redan tillgängliga i Chefsportalen och du kommer nu bara behöva en konfiguration för alla Quinyx-applikationer. Vi rekommenderar att kunder som fortfarande använder den gamla konfigurationen börjar planera för att sätta upp den nya konfigurationen.

Den nya konfigurationsleverantören stöder antingen SAML 2 eller OPEN ID-standarder.

Du kan hitta information om hur användare loggar in med mobilapparna med den nya SSO-konfigurationen här.

Quinyx webbapp Version 0180

Releasedatum 22 februari, 2024

Ny funktionalitet

Tidig anställningsåtkomst
Observera att Tidig anställningsåtkomst är inaktiverat som standard. För detaljer om hur du aktiverar det för din organisation, läs längst ner i artikeln!

Tidig anställningsåtkomst för nya anställda

Du kan nu ge dina blivande anställda tillgång till mobilapparna och personalportalen innan deras faktiska startdatum, genom att tilldela ett datum för tidig access.

Du kan ge dina anställda tidig åtkomst i Personer > Personuppgifter > Status när du är inloggad på web.quinyx.com. Inställningen gör det möjligt för dig att ge dina snart startande anställda ett tidigt åtkomstdatum för mobilapparna och personalportalen innan den faktiska rollstartsdagen.

Under den tidiga anställningsåtkomstperioden kan användaren logga in på appen och använda den precis som andra användare för att se sitt kommande schema, sina kollegor och mer.

Användarna kan dock endast utföra vissa åtgärder som att ansöka om öppna skift, byta skift, skapa skift, ansöka om frånvaro och mer (beroende på vilka behörigheter de har) om dessa objekt är daterade på det faktiska rollstartdatumet eller senare. Om användaren försöker utföra en åtgärd på enheter på ett datum före deras faktiska rollstartdatum kommer de att få ett felmeddelande som säger "Du har inte en aktiv roll på det datumet".

Dessutom kan du ställa in datumet för "Tidig anställningsåtkomst" via API:er med parametern "earlyAccessDate" i updateEmployees API-anropet. Du kan hitta mer information om våra API/Webbtjänster här.

Tidig anställningsåtkomst för redan befintliga anställda som börjar arbeta i en ny enhet/avdelning i framtiden

Du kan också ge tidig åtkomst till en redan befintlig anställd som ska börja arbeta i en ny enhet eller avdelning i framtiden. Detta kan göras från Lägg till roll Och Dela anställd.

Tidig åtkomst till en framtida enhet/avdelning för en redan befintlig anställd fungerar på samma sätt som tidig anställningsåtkomst för en "ny anställd" men för ett annat användningsfall. Under den tidiga åtkomstperioden kan användaren logga in på appen och se sitt kommande schema, sina kollegor och mer i enheten/avdelningen där de har tidig åtkomst.

Användarna kan dock endast utföra vissa åtgärder som att ansöka om öppna skift, byta skift, skapa skift, ansöka om frånvaro och mer (baserat på vilka behörigheter de har) om dessa objekt är daterade på den faktiska rollstartdatumet eller senare i enheten/avdelningen där användaren har tidig åtkomst. Om användaren försöker utföra en åtgärd på enheter på ett datum före deras faktiska rollstartdatum i enheten där de har tidig åtkomst, kommer de att få ett felmeddelande som säger "Du har inte en aktiv roll på det datumet".

Aktivera Tidig anställningsåtkomst för din organisation

Som standard är Tidig anställningsåtkomst inaktiverat för dig och din organisation.

För att aktivera tidig anställningsåtkomst så att du kan ställa in och konfigurera en tidigare åtkomst för dina anställda i de berörda punkterna ovan, kan du göra det i webbapplikationen under Kontoinställningar.

För att göra detta, navigera till Avancerade inställningar > Globala kontoinställningar > Tidig anställningsåtkomst för att aktivera det.

 • Om det är aktiverat, kommer inställningen "Tidig anställningsåtkomst" att vara tillgänglig i de berörda punkterna ovan.
 • Om det är inaktiverat, kommer inställningen "Tidig anställningsåtkomst" att vara dold, och användare kommer inte att kunna konfigurera detta för framtida anställda.
Organisation REST API
Denna API accepterar inte externa ID/integrationsnycklar som identifierare.

Organisations REST API:et presenterar Skapa, Läsa, Uppdatera och Ta bort (CRUD) funktionalitet för grundläggande data om en organisationsenhet (Region, Enhet eller Avdelning). Vänligen se Rest API för organisation dokumentationen för ytterligare detaljer.

Kartläggnings REST API

Detta API låter dig leta upp integrationsnyckeln och kan både leta upp det interna ID:t eller vice versa. Läs mer om REST Kartläggnings-API.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Messenger

Vi stödjer nu 24-timmarsformat för Messenger.

Uppdatering för att ta bort 'avbrutna' uppgifter från den globala kalendern

Vi har fått feedback om att 'avbrutna' objekt som visas i den globala kalendern var förvirrande. Vi har nu tagit bort avbrutna uppgifter från den globala kalendern, så nu visas endast 'aktiva' objekt.

Radering av arbetsregel när den underliggande prognoskonfigurationen tas bort

Vi har gjort en liten uppdatering av arbetsreglerna inom den optimala bemanningskonfigurationen. Om en arbetsregel är konfigurerad baserat på en prognoskonfiguration (t.ex. transaktioner) och prognoskonfigurationen tas bort, kommer arbetsreglerna baserade på den borttagna prognoskonfigurationen också att tas bort. Arbetsregler baserade på andra prognoskonfigurationer som inte har tagits bort kommer inte att tas bort.

Minimum- och maximumregler kan användas i Auto-schema

Vi har nu aktiverat användningen av minimum- och maximumregler konfigurerade som arbetsregler på optimala bemanningsvariabler för att användas i Auto-schema vid skapande av scheman. Minimum- och maximumregler är begränsningar som kan konfigureras för din Optimala Bemanning för att ange det minsta eller maximala antalet anställda som behövs för den specifika rollen/skifttypen.

Minimum- och maximumregler kan användas för informativa ändamål vid manuell schemaläggning, eller för att begränsa Auto-schema för att säkerställa att det resulterande schemat inte överskrider de angivna minimum- eller maximumkraven.

Buggfixar

 • Löste ett problem som orsakade att det nominella timmar-nyckeltalet inte återspeglade de faktiska nominella timmarna för den valda perioden och fortsatte att inte ändras från det felaktiga antalet oavsett den valda perioden.
 • Löste ett problem som förhindrade att klock-/tidsalternativen visades när tiden justerades för ett skift (Safari).
 • Löste ett problem som visade felaktiga nominella timmar enligt en anställds avtal när Schemavyn justerades.
 • Löste ett problem som orsakade att raderade frånvarotillfällen visade ett överlappande skift som fortfarande var närvarande i Schemavyn.
 • Löste ett problem i mobilapparna där anställda som endast hade en roll på en avdelning kunde välja sin hemmaenhet när de till exempel skapade tillgänglighet. Numera, om en anställd endast har en roll på en avdelning, är det endast möjligt att lägga till tillgänglighet för den avdelningen.
 • Löste ett problem när prognoser triggades genom Quinyx vilket resulterade i att starttiden för prognosperioden genererades på felaktig starttid beroende på enhetens tidszon.
 • Löste ett problem som gjorde att beräknade variabler visades som 0 i Schemavyn.

Nytt Quinyx HelpDocs-innehåll

HelpDocs-artiklar
Interaktiva handledningar

Frontline Portal Version 0180

Releasedatum 22 februari 2024

Ny funktionalitet

Inga för närvarande.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Uppdateringar av bekräftelsemeddelanden vid borttagning av en resurs från startsidan

Vi hade fått feedback från användare som sa att det inte var tydligt nog när man tog bort en resurs (t.ex. fil, mapp, formulär) från startsidan att resursen skulle raderas permanent över hela plattformen. Som ett resultat har vi gjort vissa uppdateringar av bekräftelsemeddelandet som visas när man tar bort en resurs från en widget på startsidan. Meddelandet lyder nu: "Denna åtgärd kommer att radera denna fil permanent från alla platser för alla användare. Denna åtgärd kan inte ångras."

Om du ENDAST vill ta bort en resurs från widgeten och ändå vill att den ska visas någon annanstans på plattformen, välj att "redigera" widgeten och ta bort objekten från widgetens redigeringsida för tillfället.
Uppdatering för att ta bort "avbrutna" uppgifter från den globala kalendern

Vi hade fått feedback om att "avbrutna" objekt som visas på den globala kalendern var förvirrande. Vi har tagit bort avbrutna uppgifter från den globala kalendern, så endast "aktiva" objekt visas nu.

Buggfixar

 • Löste ett problem som gjorde att du inte kunde uppdatera en publik om den innehöll en arkiverad grupp.
 • Löste ett problem som gjorde att uppgifter flyttades till utkast istället för uppgiftsöversikten.
 • Löste ett problem som gjorde att publikval på undermappar loopade mellan HQ och distriktsnivåer.
 • Löste ett problem inom widgetar som fick en raderingsknapp på objekt som lagts till med taggar att visas.

Nytt innehåll i Frontline Portal HelpDocs

HelpDocs-artiklar
 • Inga för tillfället.
Interaktiva handledningar
 • Inga för tillfället.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Inga för tillfället.
 • Inga slutpunkter är för närvarande föråldrade och planerade för borttagning.
  Klicka här för att se den nya Quinyx WFM Web Service-dokumentationen. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
  Vi uppmanar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och se till att informationen är aktuell. För att säkerställa skalbarheten av våra API:er samtidigt som vi växer vår kund- och användarbas har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP-API:er. Dessa begränsningar kommer att verkställas programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att införa en begränsning på samtidiga samtal per kund till 10. Du bör förvänta dig svarsstatuskod 429 om du råkar överskrida denna gräns, och du rekommenderas att implementera en backoff-omförsök-mekanism för att hantera begränsningen. Observera att begränsningen endast gäller för SOAP. När vi övergår från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella begränsningar att byggas in i API:et.

  Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?