Version 0040

Schema

Grundschema

Koipiera anställds schema

Det är nu möjligt att kopiera en anställds Grundschema till en eller flera andra anställda.

Följ de här stegen:

  1. Bygg Grundschema för en anställd
  2. Klicka på de "tre prickarna" bredvid den anställdes profilbild i Grundschemat
  3. Välj vilken eller vilka anställda som du vill kopiera schemat till
  4. Klart!

Välj flera veckor i Grundschemat

Nu är det möjligt att välja 1, 2, 3 eller 4 veckor i Grundschemat.


Fick du hjälp?