Widget användningsfall - Avdelningssidor

Uppdaterad av Daniel Sjögren

  • Skapa en sida för att gruppera allt innehåll relaterat till din avdelning/funktion (t.ex. HR)
  • Sidor skapas via Berättelser
  • Lägg till en sammanfattning/introduktion till avdelningen i avsnittet Beskrivning
  • Lägg till flera widgets för att samla innehåll
  • Länka manuellt till viktiga mappar
  • Länka dynamiskt till andra resurser som har taggats med HR (t.ex. Uppgifter, Länkar, Formulär) för att ge teamen en central plats för din avdelning.


Fick du hjälp?