Mobil - Filter

Uppdaterad 2/6/20 av Christine

På det övre hörnet av  Schema sidan finns ett filter alternativ. Klicka på filtret för att ställa in vad du vill se.

Där kan du ställa in att visa, till exempel, obemannade skift, frånvaro och/eller dina kollegors skift. 


Fick du hjälp?