Mobil - Schemats filter

Uppdaterad 3/8/21 av Leigh Hutchens

På det övre hörnet av Schema sidan finns en ikon som ser ut som en tratt som är filter alternativet. Du kan klicka på tratten för att ställa in vad du vill se i ditt schema.

Här kan du ställa in att visa, till exempel, obemannade skift, frånvaro, skiftbokningar och/eller dina kollegors skift. 


Fick du hjälp?