Version 0175

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Utgivningsdatum 13 december 2023

Sammanfattning av release

Har du ont om tid och vill ha en sammanfattning på hög nivå?

Quinyx web app Version 0175

Ny funktionalitet

 • Från och med denna release, förutom skift, skiftbokningar och granskningssloggar för skiftbyten, kommer du att kunna söka efter granskningsloggar för Begäran om borttagning av skift i Quinyx.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Inga vid denna tidpunkt.

Buggfixar

 • Du kanske är intresserad av en av våra buggfixar i denna version. Om du vill ha mer information, klicka här.

Viktig information

 • Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, är den enhet vi anlitar som en underleverantör för hostingtjänster. I den mån det är relevant, ska eventuella tillämpliga dataskyddsavtal som innehåller en hänvisning till en annan Amazon Web Services-enhet (t.ex. Amazon Web Services Sweden AB) anses vara uppdaterade därefter. Du kan läsa mer om detta nedan.
 • Intresseanmälan - vi har beslutat att förlänga slutdatumet till slutet av Q1 2024, specifikt till den 31 mars 2024. Läs mer om detta beslut nedan.
 • Quinyx har beslutat att stödet för den gamla SSO-konfigurationen (Classic och Mobile) kommer att tas bort under 2024.

Frontline Portal Version 0175

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Distribution: Mottagartypen "Per butik" har uppdaterats för att säkerställa att endast butiker/gym väljs.
 • Målgruppsväljaren: Vi har gjort några mindre justeringar i målgruppsväljaren.

Buggfixar

 • Du kanske är intresserad av en av våra buggfixar i denna version. Om du vill ha mer information, klicka här.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Inga för närvarande.

Viktig information

För ordningens skull vill vi informera alla kunder om att Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, är den enhet vi engagerar som en underleverantör för hostingtjänster, och i den mån det är relevant, ska alla tillämpliga dataskyddsavtal som innehåller en hänvisning till en annan Amazon Web Services-enhet (t.ex. Amazon Web Services Sweden AB) anses vara uppdaterade i enlighet därmed. För att klargöra, denna ändring återspeglar endast vårt formella kontraktsförhållande med Amazon Web Services och påverkar inte den faktiska behandlingen av personuppgifter (servrar, hostingplats, säkerhetsåtgärder osv., förblir oförändrade).

Uppdatering! Funktionalitet för intresseanmälan

Efter noggrant övervägande och med insikt om att slutet av året och semestertiden innebär utmaningar för våra kunder att uppfylla den ursprungliga tidsplanen, har vi beslutat att inte fortsätta med den tidigare kommunicerade planen att avsluta funktionaliteten för intresseanmälan (NOI) i december 2023.

Istället har vi beslutat att förlänga slutdatumet för NOI till slutet av Q1 2024, specifikt till den 31 mars 2024.

Under denna förlängda period uppmanar vi alla våra kunder att övergå till att använda funktionaliteten för Tillgänglighet. Tillgänglighet är en mer användarvänlig funktion som passar för en bredare användning jämfört med intresseanmälan. Några anmärkningsvärda funktioner i tillgänglighetsfunktionaliteten inkluderar möjligheten att konvertera en tillgänglighetspost till ett skift i Schemavyn av Quinyx webbapp. Dessutom stöder Quinyx avdelningar med tillgänglighet och flerval av både enheter och avdelningar vid skapande av tillgänglighet som användare. Användare kan se, skapa, redigera och ta bort sina egna tillgänglighetstimmar med hjälp av våra mobilappar.

Vi uppskattar er förståelse och samarbete under denna övergångsperiod. Om ni har några frågor eller behöver ytterligare hjälp, tveka inte att kontakta vårt supportteam.

Livslängden av Classic och Mobile SSO upphör senast den 31 mars 2024

Quinyx har beslutat att stödet för den gamla SSO-konfigurationen (Classic och Mobile) kommer att tas bort under 2024.

Nya konfigurationer är redan tillgängliga i Chefsportalen och du kommer nu bara behöva en konfiguration för alla Quinyx-applikationer. Vi rekommenderar att kunder som fortfarande använder den gamla konfigurationen börjar planera för att sätta upp den nya konfigurationen.

Den nya konfigurationsleverantören stöder antingen SAML 2 eller OPEN ID-standarder.

Du kan hitta information om hur användare loggar in med mobilapparna med den nya SSO-konfigurationen här.

Quinyx webbapp Version 0175

Releasedatum 13 december 2023

Ny funktionalitet

Granskningsloggar för skiftavbokningsförfrågningar
På grund av en sev 1 defekt relaterad till granskningssloggar för skiftbyten, tog vi tillfälligt tagit bort granskningsloggarna för skiftavbokningsförfrågningar från version 174. Vi har nu identifierat och åtgärdat roten till felet och kommer istället att släppa granskningsloggar för skiftavbokningsförfrågningar i denna release.

Detta är den tredje av många planerade tillägg till vår nya ramverk för granskningsloggar. Från och med denna version, förutom granskningsloggar för andra skift, skiftbokningar och skiftbyten, kommer du att kunna söka efter granskningsloggar för begäran av skiftavbokningar i Quinyx.

Med detta tillägg ger Quinyx mer information och en större bild för chefer att förstå om vissa skiftändringar faktiskt kommer från anslutna skiftförfrågningar. I framtida versioner planerar vi att komplettera den bilden genom att lägga till loggar för en ytterligare skiftförfrågan - Skifttilldelningar på bortaenheten

Att söka efter granskningsloggar för skiftavbokningsförfrågningar inuti Justera vy-panelen följer samma logik som beskrivs i denna artikel Granskningsloggar (aktuella) med tillägget av den nya objekttypen som kallas "Skiftavbokning".

Navigering av loggsökresultaten i vår granskningsloggstabell följer samma logik som beskrivs i denna artikel Granskningsloggar (aktuella) med följande justeringar:

 • Skiftavbokning är ett separat objekt, vilket innebär att den kommer att ha sin egen separata rad inuti granskningsloggstabellen.
 • Inuti Tidsstämpel-kolumnen visar Quinyx datum och tid då en viss åtgärd utfördes i Quinyx.
 • I kolumnen Berörda grupper visar Quinyx enheter och avdelningar som påverkades av den aktuella åtgärden.
 • I kolumnen Objektstyp visar Quinyx en ny objektstyp som heter Skiftavbokning.
 • I kolumnen Objekt visar Quinyx detaljerna för skiftet för vilket skiftavbokningen skapades. Skiftdetaljer inkluderar [Startdatum] [Starttid] [Sluttid] [Skifttypens namn].
 • I kolumnen Handling visar Quinyx åtgärder som vidtagits för en begäran om skiftavbokning, och de faller in i följande typer: skapa, godkänna, neka, och radera.
 • I kolumnen Handling utförd av visar Quinyx vem som har utfört den aktuella handlingen.
 • I kolumnen Handling utförd för visar Quinyx vem som påverkades av den aktuella handlingen.
 • Skiftavbokningsobjektet har inga tilldelade ytterligare egenskaper, så denna objekttyps rader kommer inte att skapa några undertabeller vid någon handling.
Observera att du endast kan få åtkomst till loggdata från och med datumet då loggningen släpptes. Till exempel, eftersom loggdata för skiftavbokningsförfrågningar släpps i Version 0175 den 13 december 2023, innehåller de nuvarande loggarna inte någon loggdata för skiftavbokningsförfrågningar för några datum före 13 december 2023.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Inga för närvarande.

Buggfixar

 • Löste ett problem som orsakade att stämplingar visades på fel dag.
 • Löste ett problem som påverkade namnvisualiseringslogiken när en löneart kopplades till en frånvarotyp.
 • Löste ett problem som gjorde det omöjligt att redigera frånvaro från tidkortsvyn.
 • Löste ett problem som gjorde att det inte genererades något varningsmeddelande när skift som bryter mot dygnsbrytsregler lades till.

Nytt Quinyx HelpDocs-innehåll

 • Inget för närvarande.

Frontline Portal Version 0175

Släppdatum 13 december 2023

Ny funktionalitet

Inget för närvarande.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Distribution -Uppdatering till Efter butik mottagartyp

Tidigare distribuerade den befintliga mottagartypen "Efter butik" i distributionsväljaren resurser till alla enheter längst ner i hierarkin, vilket kanske inte alltid är en butik/gym. Ni sa till oss att detta var lite förvirrande, så från och med denna version kommer alternativet "Efter butik" nu endast att välja era butiker/gym.

Målgruppsväljare - beskrivnings- och layoutuppdateringar

Vi har gjort några mindre justeringar till beskrivningarna på de slutliga sammanfattningssidorna för att ge en mer detaljerad sammanfattning av de mottagare du har valt.

Mindre layoutändringar av väljaren är följande:

Tidigare:

Nytt:

Buggfixar

 • Löste ett problem som orsakade att en tom rullgardinsmeny visades på Målgruppsväljaren eller Sparade målgrupper-sidorna.
 • Löste ett problem som hindrade användare från att ta bort en tom mapp, vilket berodde på ett felmeddelande som felaktigt angav "Mappen måste vara tom för att kunna raderas."
 • Löste ett problem där användare fick felmeddelandet "Meddelande inte skickat" när de försökte meddela målgruppen om en ändring som gjorts i en undermapp.
 • Löste ett problem där sökvägen för filnavigering var felaktig.
 • Löste ett problem som tillät användare över författarnivån att se resurser när de använde alternativet Överordnad synlighet vid distribution.

Nytt innehåll i Frontline Portal HelpDocs

 • Inget för tillfället.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Inga uppdateringar i denna version.
 • Inga slutpunkter är för närvarande föråldrade och planeras att tas bort.
  Klicka här för att visa den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
  Vi uppmanar alla våra kunder att använda våra API:er för att upprätthålla data och se till att informationen är aktuell. För att säkerställa skalbarheten hos våra API:er samtidigt som vi växer vår kund- och användarbas har vi beslutat att införa begränsningar för användningen av våra SOAP-API:er. Dessa begränsningar kommer att genomföras programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att begränsa antalet samtidiga anrop per kund till 10. Du bör förvänta dig svarskod 429 om du överskrider denna gräns, och det rekommenderas att du implementerar en backoff-omförsökningsmekanism för att hantera begränsningen. Observera att begränsningen endast gäller för SOAP. När vi övergår från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella begränsningar att byggas in i API:et.

  Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?