Version 0077

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Buggrättningar

  • Flera buggar relaterade till schemaobjekt Otillgänglighet har rättats i den här utgåvan.

Ny funktionalitet

Rollhantering

Behörighetsberoenden

I den här utgåvan introducerar vi behörighetsberoende i rollhantering. Det betyder att behörigheterna du ser när du hanterar roller är beroende av andra behörigheter (och moduler).

Exempel:

Om du sätter behörigheten Personer till "ingen behörighet", så kommer du inte se behörigheterna för "medarbetaravtal" och "medarbetaruppgifter" eftersom dessa två är beroende av att du har minst läsrättighet på behörigheten Personer:

Behörighet för Personer inställt på ingen behörighet:

Behörighet för Personer inställt på läsrättighet:

Behörigheterna som du kan se beror nu också på vilka Quinyx-moduler du har köpt. Så om du inte har köpt vår prognosmodul ser du inte behörigheten för prognos.

Om behörigheten för Personer är inställt som ingen behörighet, kommer medarbetaruppgifter och medarbetaravtal att döljas för den rollen.

Om Stämplingar är inställt som ingen behörighet, kommer behörigheten för manuella lönearter att döljas för den rollen.

Om Schemaläggning är inställt som ingen behörighet, kommer behörigheter för frånvaro, lås schema, stämplingar och manuella lönearter att döljas för den rollen.

Alla andra behörigheter är oberoende.

Schema

Rastberäkningsregler

version 0071 implementerade vi konfigureringen av delade och lokala rastberäkningsregler. I och med Neo 0077 kan du tillämpa dessa rastberäkningsregler på dina skift i schema.

Återvinningsknappen bredvid rubriken "Raster" kommer att ersätta eventuella befintliga pauser i skiftet med de konfigurerade rastberäkningsreglerna på delad, lokal, avtalsmalls- eller avtals-nivå:

Du kan också lägga till raster manuellt efter att du har använt dina rastberäkningsregler.

Om du har använt rastberäkningsregler och växlar mellan skifttyper när du skapar ett nytt skift så kommer de tillämpade rasterna att ersättas av de raster som konfigurerats in på den nyligen valda skifttypenMen om du gör samma sak när du redigerar ett befintligt skift så kommer rasterna inte att uppdateras. Detta överensstämmer med logiken för andra skiftuppdateringar, men med det sagt så planerar vi att förbättra det här beteendet i framtiden.

Delade rastberäkningsregler tillämpas i nuläget enbart när de används på huvudenheten. I Grundschema tillämpas i nuläget inte heller rastberäkningsregler från avtalsmallsnivå. Båda dessa begränsningar kommer vi dock att fixas i en snar release.

Regler för rastberäkningsregler på avtalsmallnivå kan för närvarande bara konfigureras i Classic.
Förbättrad logik för vilka ledighetsansökningar och frånvaro man kan se på en avdelning

I schematvyn och under Notifieringar har vi ändrat logiken kring vilka ledighetsansökningar och frånvaro man kan se på en avdelning. Nu ser avdelningschefen bara se ledighetsansökningar och frånvaro från anställda med en roll (medlem / ärvt medlem) på avdelningen OCH vars hemmaenhet är avdelningens enhet. Tidigare kunde man se på avdelningen alla ledighetsansökningar och frånvaro från hela enheten.


Fick du hjälp?